„Proč nenaložit koňovi, který vydrží!“ zaznělo v průběhu několikahodinové debaty z pléna. Podle reakcí odhadem necelých dvou set lidí, kteří do Domu techniky na Mariánském náměstí dorazili, zastával pocit bezmoci téměř každý občan. Desetičlenná delegace složená ze zástupců ministerstva životního prostředí, zpracovatelů různých dokumentací či společnosti Suez, která už jednu spalovací linku ve svém areálu provozuje, se veřejnost snažila čísly a daty přesvědčit o opaku, ale bez úspěchu.

Razantní „ne“ nové spalovně – zejména proto, že by zde byl dovážen nebezpečný odpad i z jiných krajů – postupně vyjádřila náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová, starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha i zástupci několika dalších obcí na Ostravsku.

O tom, zda společnost Suez svou spalovnu rozšíří ze současných 25 tisíc tun spáleného odpadu ročně na 45 tisíc tun, rozhodnuto není. Kvůli spoustě připomínek bylo veřejné projednávání o spalovně nebezpečných odpadů odročeno a bude pokračovat v novém termínu. Poté budou v rámci řízení EIA (vlivu na životního prostředí) názory a stanoviska z debaty analyzovány.

„Pokud odpad, který nelze jinou cestou zlikvidovat, nespálíme, bude likvidován nelegálně v místech, kde životnímu prostředí skutečně uškodí,“ dali jasně najevo předkladatelé záměru rozšíření spalovny.

SUEZ Využití zdrojů, a.s. - spalovna odpadů, 5. března 2019 v Ostravě.

Ostravská spalovna. Ilustrační foto z března 2016, na snímku příprava likvidace zásilky medu, který obsahoval zakázaná antibiotika.

Co v otázce rozšíření ostravské spalovny zaznělo?

Petr Špičák, technický ředitel Suez:

Pokud se náš záměr nezrealizuje, ty odpady nezmizí, zůstanou zde a bude se s nimi nějak muset naložit. Přibližně 70 procent nebezpečného odpadu zpracovaného ve spalovně je z tohoto regionu. Faktem je, že k kraje se více nebezpečného odpadu vyváží a odstraňuje v jiných krajích, než dováží. Zdaleka to není a nebude tak, že by se tady dovážely masy odpadu odjinud.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí:

K předloženému záměru dáváme záporné vyjádření. Na území města dochází k neustálému překračování limitů škodlivin. Naší povinností je zavádět opatření k neustálému snižování imisní zátěže, a bylo by tak paradoxní, kdybychom povolovali nové. Uvažujte o jiném místě, ne o Ostravě.

Petr Mynář, zpracovatel dokumentace vlivu na životní prostředí:

Produkce a provoz nové spalovny nezpůsobí překročení limitů ani jejich dosažení u hodnocených škodlivin. Stejně tak hluk zůstane v podstatě v areálu spalovny. Spalovna nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatele, její existencí nedojde k poškozování životního prostředí ani veřejného zdraví.

Patrik Hujdus, starosta Mariánských Hor a Hulváků:

Rada obvodu se záměrem zabývala a vydala rovněž negativní stanovisko. Ostrava je v tomto ohledu zatížena už dostatečně a nepotřebuje další zdroj znečištění. Nedaleko od tohoto areálu se nachází jedno z místních sídlišť, a nechci aby v blízkosti něj vznikalo podobné zařízení. Jsme jednoznačně proti.

Jiří Jureček, starosta Hošťálkovic:

Možná, že spalovna nasává špinavější vzduch než vyfukuje a že je ekologičtější než ukládání na skládku, ale nestálo by za zmínku a nebylo by vhodnější, kdyby tato spalovna dofungovala a postavili bychom na hranici s Polskem novou, ekologičtější, dobře napojenou na infrastrukturu?

Tématu možného rozšíření spalovny se budeme detailněji věnovat v příštím vydání Ostravského týdeníku.