Ten před časem předložil návrh, jejž odborná porota vybrala jako druhý nejlepší a nyní bude i realizován. Tento týden o tom rozhodli ostravští radní. „Architekt Robert Konieczny splnil všechny formální podmínky a vyjádřil připravenost smlouvu uzavřít. Po uplynutí 15denní lhůty pro podání nabídek bude možné smlouvu formálně uzavřít,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Avšak nejen výše uvedený případ, kdy Petr Hájek kvůli námitkám nakonec od jednání odstoupil, značí, že ohledně realizace tohoto návrhu bude definitivně jasno až po samotném podpisu smlouvy. Cena za architektonickou studii a projektovou dokumentaci bude město stát do 14 milionů korun bez DPH. Do samotné proměny historické budovy chce Ostrava vložit dalších až 150 milionů korun bez daně.