Pětatřicet dní. Přesně tak dlouho mohou být podle evropských směrnicí ročně překročeny limity pro znečištění ovzduší. Přestože je teprve začátek března, v Ostravě už je překročen počet povolených dnů, kdy bylo v ovzduší naměřeno více částic polétavého prachu než je povolených 50 mikrogramů na metr krychlový.

Otevřený dopis Čistého nebe

První byly VěřňoviceVěřňovice na Karvinsku se staly prvním místem v Moravskoslezském kraji a zároveň celé republice, kde byl letos vyčerpán roční limit pro znečištění polétavým prachem. Zákon stanovuje denní imisní limit pro znečištění prachovými částicemi PM10 na padesát mikrogramů na metr krychlový a tento limit může být překročen pouze 35 dní v roce. Ve Věřňovicích, malé obci na česko-polském pomezí, byl tento roční limit letos vyčerpán již 26. února.

Konkrétně meteorologická stanice v Ostravě-Radvanicích měla ke včerejšímu dni sedmatřicet znečištěných dnů. Každý další nad limit je podle evropské směrnice, která platí ve všech zemích Evropské unie, nelegální.

„Trend posledních let je jasný, k vyčerpání povolených 35 dní dochází v Moravskoslezském kraji pravidelně již během měsíce února. Po zbytek roku pak obyvatelé dýchají vzduch, jehož kvalita nesplňuje zákonem dané imisní limity a má dopad na zdraví místních obyvatel," uvedla Kamila Plocková,projektová manažerka obecně prospěšné společnosti Čisté nebe, která se zabývá kvalitou vzduchu na Ostravsku.

Právě alarmující stav ovzduší v regionu vedl členy Čistého nebe k otevřenému dopisu, který na počátku února zaslali premiéru Bohuslavu Sobotkovi. V dopise od předsedy vlády požadují, aby se problematika ovzduší stala vládní prioritou a byla jí věnována dostatečná pozornost. Organizace dále v dopise žádá, aby byla na vládní úrovni ustanovena expertní skupina politiků a odborníků, kteří vytvoří akční plán, jehož cílem bude dodržování imisních limitů a to v jasném časovém horizontu. Na reakci premiéra Čisté nebe zatím čeká.

Zima znečištění nepřála

Podle meteorologů přitom počasí začátkem roku znečištění nepřálo, a pro čisté ovzduší byly lepší podmínky, než v jiných letech.

„Zima byla hodně větrná, a navíc mnohem častěji foukal jihozápadní vítr, takže se nečistoty v ovzduší lépe rozptylovaly. Při inverzích, kdy je kvalita vzduchu velmi špatná, fouká severovýchodní vítr, a takový den nebyl letos snad ani jeden," řekl Deníku Roman Volný z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorolo­gického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě. Podle něj ale počasí překračování limitů znečištění nevyřeší.

„Ty hodnoty polétavých částic během topné sezony vyšplhají vždy. Je to dáno i pánevním charakterem oblasti. Počasí problém znečištění ovzduší nevyřeší, jen je v některých situacích příhodnější," uzavřel vedoucí ostravského předpovědního pracoviště ČHMÚ.

O tématu kvality ovzduší v kraji bude v pátek jednat i pracovní skupina v čele s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, hejtmanem Miroslavem Novákem a primátorem krajského města Petrem Kajnarem.