Nejdřív čtyři trasy, pak dvě, nakonec jedna. Avšak soustavná kritika jich všech, a to zejména lidí z Pustkovce – kvůli hluku, kácení a záboru půdy kolem současných silnic. Na téma prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. porubský obvod se vedly dlouhé debaty na zastupitelstvech a několikrát i s občany. Město vždy ubezpečovalo, že ještě není rozhodnuto. Teď už ale projekt v podstatě má pomyslný „štempl“ s razítkem Schváleno!

Místo referenda, které by podle primátora Tomáše Macury nemělo dostatečnou účast, si město nechalo, možná lehce alibisticky, vytvořit jen průzkum veřejného mínění agenturou STEM/MARK, která oslovila 1500 lidí z Poruby, Pustkovce, ale i Mariánských Hor, dopravně na tyto části města napojené. Výsledek? Ne jednoznačný, přesto takový, že se město rozhodlo projekt schválit.

Milan Baroš s obdarovanou seniorkou.
„Bary“ splnil dámě velký sen. Ta se v mrazu rozzářila jako slunce

PADEÁT KU ČTYŘIATŘICETI

„Zvolili jsme nejobjektivnější metodu osobního dotazování a bylo provedeno 1500 rozhovorů, běžně přitom děláme tisíc,“ řekl Ondřej Vácha ze STEM/MARK.

Pověření pracovníci nejprve dotazované seznámili s problematikou, předložili jim trasu, zdůvodnění stavby i vizualizace a chtěli znát jasné ano, nebo rezolutní ne. Rovných 50 procent lidí souhlasilo a 34 procent bylo proti. Zbylých 16 procent váhá, protože buďto nemají jasný názor, nebo nejsou s projektem dostatečně obeznámeni.

„V Pustkovci je proti trati jen šedesát procent dotázaných, což zdaleka není tolik, jak nám bylo předkládáno,“ řekl po prostudování výsledků Tomáš Macura. Kritici však městu a zadavateli průzkumu vyčítají, že v Pustkovci, kde je nevole proti trati největší, oslovili jen deset procent, tedy 150 lidí, čímž mohlo dojít ke zkreslení všeobecného názoru na trať.

Slezskoostravská radnice
Starostou Slezské Ostravy je Richard Vereš

ROZHODNOU ZASTUPITELÉ

„Poměr byl adekvátní. Projekt je navíc zanesen ve všech strategických plánech města – v územním plánu, plánu mobility i strategickém plánu města,“ připojil ještě Macura a dodal, že téma bude předloženo na lednovém zasedání zastupitelů, aby je definitivně schválili a mohly pokračovat přípravy. „Pustkovec svou šanci historicky propásl, a když zastupitelé řeknou ano, tak trať postavíme,“ vzkázal jasně Macura.

V průběhu příštího roku musí město podat žádost o dotaci i se všemi příslušnými povoleními. Nyní se čeká na výsledek studie vlivu na životní prostředí, takzvané EIA. „Předpokládáme, že jej budeme znát v březnu, pak poběží samotné územní řízení. Stále pracujeme s termíny, že se bude stavět v letech 2020 až 2022,“ přiblížila stručný výhled investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Město si také dalo za cíl dále pracovat na informovanosti lidí, co se vlastně chystá.

ArcelorMittal Ostrava. Ilustrační foto.
Odboráři: Zájemci o koupi hutě se s námi konečně začal bavit vážně

ZKRÁCENÍ ČASU O TŘETINU

Nová trať by měla vést od Slovanu po ulici 17. listopadu, měřit bude tři kilometry a vznikne na ni šest nových zastávek. „Díky moderním zatravněným kolejím snížíme hlučnost z dnešních běžných 86 decibelů na 68 a cestu z Pustkovce do centra zkrátíme z tři čtvrtě hodiny na třicet minut,“ připojil ředitel dopravního podniku Daniel Morys.

Řidička tramvaje v Ostravě Věra Černotíková
Úsměv, prosím. V ostravské tramvaji paní Věrky platí jiná pravidla!