Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájil územní řízení na vybudování obchvatu silnice I/11 kolem obce Nové Sedlice. Severní obchvat je spolu s navazujícím průtahem opavské městské části Komárov posledním, který zbývá ke kapacitnímu propojení Opavy s Ostravou.

Nynější silnice I/11 je vedena jako nedělená čtyřpruhová komunikace v průtahu Novými Sedlicemi v zastavěném území. Výjezdy od rodinných domů jsou vyústěny nevhodným způsobem přímo na I/11, což přináší rizikové situace snižující bezpečnost silničního provozu. Úsekem projede denně přibližně 15 400 aut.

Obchvat Komárova se probouzí k životu.
Lidé v Opavě se snad konečně dočkají obchvatu Komárova, zahájí ho průzkum

Navrhovaný záměr řeší přeložku silnice I/11 do nové stopy v zastavěném území mezi obcemi Nové Sedlice a Štítina. Komunikace je navržena jako čtyřpruhová a směrově rozdělená. Na začátku úpravy stavba navazuje na souběžně připravovaný záměr „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“.

Zdroj: Youtube

Hned na začátku úseku je umístěna mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Nové Sedlice. Tato kosodélná MÚK zajistí návaznost na původní silnici I/11, silnici II/467 směr Kravaře a také dopravní obsluhu městských části Opavy (Suché Lazce a Komárov) a obcí Nové Sedlice a Štítina.

V budoucnu by do křižovatky měla být přímo zaústěna přeložka silnice II/467 (obchvat Štítiny). Detailně je popsána v informačním letáku - více zde.

Trasa bude poté v zářezu procházet volným, zemědělsky využívaným prostorem mezi Novými Sedlicemi a Štítinou. U obce Mokré Lazce následně v přímém směru pokračuje až do konce úpravy, kde plynuje navazuje na již dokončenou stavbu Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava zprovozněnou v říjnu 2015.

Stavební práce na obchvatu Opavy.
Opavský obchvat. Jeho zbývající jižní část má platnou EIA

Ředitelství silnic a dálnic očekává vydání stavebního povolení v roce 2025, se stavbou by se mohlo začít o dva roky později. Uvedení 2 300 metrů dlouhého úseku do provozu je plánováno na rok 2029.

Obchvat Komárova, na který silnice naváže, je aktuálně ve fázi geotechnického a pyrotechnického průzkumu. V místě byla nalezena a odborně zlikvidována aktivní munice z roku 1945. Odhadovaná cena je 850 milionů korun.