Vše se točí kolem zakázky na LED obrazovky pro sportovní halu v Ostravě-Přívoze. Podle státního zástupce zvýhodnil jednoho ze dvou oslovených účastníků. Jaroslav Kovář vinu kategoricky odmítá. „Necítím se vinen,“ řekl Deníku. Jak dodal, vždy jednal s péčí řádného hospodáře. Že má pravdu, hodlá prokázat během hlavního líčení. Jaroslav Kovář je také známý bývalý reprezentant v basketbalu. V čele ostravské Sarezy stojí sedmnáct let.

Řádný hospodář

„Jednatelem společnosti Sareza jsem od roku 2007. Naše společnost každoročně vypisuje zhruba mezi deseti až patnácti zakázkami malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách. Ve všech případech jsem se snažil postupovat s péčí řádného hospodáře,“ řekl Jaroslav Kovář, který je přesvědčený, že stejně postupoval i při zakázce, kvůli níž se ocitl před soudem.

LED obrazovky

Jde o zakázku z roku 2022, která se týkala haly v Hrušovské ulici v Ostravě-Přívoze.

Šlo o demontáže výsledkových tabulí, montáže nových LED obrazovek, ovládání obrazovek a napojení na silové a datové kabely.

Osloveny byly dvě firmy. Státní zástupce tvrdí, že Jaroslav Kovář jako jednatel Sarezy jednu z nich zvýhodnil. To ale obžalovaný odmítl. Podle něj Sareza na základě interního procesu vybrala první firmu, jejíž nabídka byla výhodnější. Hodnotilo se hned několik kritérií.

Koncertní síň, Ostrava, vizualizace.
Koncertní síň je pod smlouvou. Ostrava podepsala dohodu s firmou. Známe cenu

Cena za metr čtvereční obrazovky, rozlišení obrazovky a také software. A zde v rámci interního procesu vyšla nejlépe první firma, s jejímiž zástupci se Jaroslav Kovář a další setkali přímo v hale. Mluvilo se o prostorových dispozicích, technických detailech a podobně.

Rozměry obrazovky

Řeč mimo jiné přišla na rozměry hlavní obrazovky nad plochou. „Zazněl dotaz firmy, z jakého důvodu chceme realizovat obrazovku ve formátu 4:3, který je podle jejich názoru velmi zastaralý, prakticky se vůbec nepoužívá. Z hlediska moderního zobrazování grafiky, reklamních spotů, videí a podobně se používá formát 16:9,“ uvedl Jaroslav Kovář s tím, že to neznamenalo zcela novou a jinou obrazovku, ale pouze přeskládání modulů, z nichž je obrazovka tvořena.

Další změny

To však nebyla jediná změna v zakázce. Jednou z dalších bylo snížení počtu poptávaných LED obrazovek. „Současně probíhala jednání vedoucího sportovní haly se sportovními kluby. Tématem bylo, zda je opravdu nutné realizovat i malou obrazovku. Malá obrazovka byla za zády diváků a sloužila pouze pro potřeby sportovců, kteří se na ni dívají z plochy, aby měli informace o aktuálním skóre a podobně. A po konzultaci se všemi sportovními kluby, které u nás trvale působí, to znamená volejbalový oddíl, házenkáři a podobně, vedoucí došli k závěru, že to není třeba vůbec realizovat, ale že pro sportovní potřeby je dostačující velká obrazovka,“ řekl Jaroslav Kovář.

V pátek 5. dubna dojde k zahájení celkové rekonstrukce mostu dálnice D1 na hranici obcí Velké Albrechtice a Bravantice.
Na D1 za Ostravou začíná oprava mostu. Zpomalí provoz. Až do září

Podle žalobce ke změnám parametrů zakázky došlo po skončení termínu pro podání nabídek a před oficiálním oznámením výsledků. A navíc jen na základě setkání s jednou ze společností.

Bez šance

„Obžalovaný nepředal druhému účastníkovi zadávacího řízení jakékoliv informace o tom, že takto významně změnil podmínky veřejné zakázky. Neumožnil mu tak na tyto změny jakkoliv reagovat, včetně možnosti podání nabídky upravené dle těchto změn, jejichž přijetí by pak mohlo být výhodnější i pro samotného zadavatele. Následkem toho poškozená společnost fakticky neměla žádnou šanci v zadávacím řízení uspět a veřejnou zakázku získat,“ konstatoval žalobce Jaroslav Kovář oponoval, že ke změnám došlo poté, co již v rámci interního procesu Sarezy byla vybrána první firma.

Dalších patnáct let

Samotná zakázka byla dokončena v termínu a bez závad. Obrazovka bude sloužit dalších deset až patnáct let.

„Opravdu jsem postupoval s péčí řádného hospodáře. Chtěl jsem maximální ekonomickou výhodnost pro společnost. Aby prostředky, které máme k dispozici, byly optimálně využity, abychom získali co největší prospěch pro společnost. Ta obrazovka tam bude minimálně deset až patnáct let,“ uzavřel Jaroslav Kovář. Soud jednání odročil.

K tématu

Kdo je Jaroslav Kovář

Jaroslav Kovář pochází z Litomyšle, kde začal s basketbalem. Ve svých18 letech přestoupil do ostravské Nové huti. Zde odstartovala jeho kariéra prvoligového hráče i českého reprezentanta. Hrával také basketbal v zahraničí, největších úspěchů ale dosáhl v Novém Jičíně, kde se s tamním týmem stal v roce 1999 mistrem ligy.

Absolvent Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava od roku 2007 řídí městskou společnost Sareza spravující bazény, koupaliště či sportovní haly.