Akci u příležitosti zahájení školního roku pořádal kroužek přátel MHD Ostrava. Mezi pasažéry byla řada dětí, které přivedli nejen rodiče, ale také prarodiče. Ti si mohli zavzpomínat na doby, kde staré tramvaje běžně projížděly Ostravou a zajišťovaly hlavní dopravu až do roku 1976. (per)