Bílá, Bystřice nad Olší, Hrčava, Kunčice pod Ondřejníkem, Nýdek, Sedliště, Staré Hamry, Řepiště, Třinec-Guty. Vyšní Lhoty – Prašivá, to jsou místa, kde všude může turista v Beskydech narazit na dřevěné kostelíky. Připomeneme si alespoň některé z nich.

Kostel na Prašivé pochází z roku 1640. Jeho vznik je spojen s jednou z nejzajímavějších beskydských legend. Majitel frýdeckého panství Jiří z Oppersdorfu se zde při lovu, právě v okamžiku kdy osaměl, střetl s jelenem. Stačil jej poranit, nikoli zabít. A tak došlo k nebývalé situaci. Rozlícený jelen se rozběhl proti svému lovci tisknoucímu se k nejbližšímu stromu. Jen náhodou se pak strnulý hrabě ocitl pouze uvězněný uprostřed jeleního paroží, které zvíře do stromu zaklínilo. Když jej polomrtvého a vyčerpaného konečně našli a vysvobodili jiní lovci, rozhodl se hrabě, údajně z vděčnosti k Bohu za svou záchranu, vystavět na Prašivé kostelík.

Jeho budova se dochovala v téměř stejné podobě až dodnes.

Poměrně jednoduchou stavbu dřevěného kostelíka dokončili v roce 1936 obyvatelé Hrčavy. Kostel zasvětili sv. Cyrilu a Metodějovi. Stavba odpovídá tehdejším finančním možnostem Hrčavanů.

Prostý je rovněž dřevěný kostel v Hamrech, který pochází z konce 80. let 19. století. Architektura odpovídá skromným finančním možnostem zdejších chudých obyvatel. K zajímavostem patří kovový kříž a nově instalovaný mariánský piktogram, které můžeme obojí shlédnout vedle vchodu do kostela.

Svým vzhledem na prvý pohled odlišný od ostatních dřevěných kostelů v Beskydech a Pobeskydí dává tušit kostelík v Kunčicích pod Ondřejníkem svůj výjimečný příběh. Patří k šesti kostelům, které byly na území dnešní České republiky převezeny po vzniku samostatného Československa z východní části tehdejšího našeho státu, většinou z Podkarpatské Rusi. Kunčický kostel pochází z obce Hliňanec, kde byl postaven na přelomu 17. a 18. století a sloužil řeckokatolickým obřadům. Již v poměrně zchátralém stavu jej ke konci 20. let minulého století zakoupil generální ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů Šebela a na místě, kde stojí dnes, jej nechal postavit v roce 1931.

Další nezvyklý kostel se nachází v Bílé. Kostel nechal projektovat kardinál Fridrich Fűrstenberk, jenž se inspirován krásou dřevěných kostelů ze Skandinávie. Kostel byl postaven v 80. letech 19. století. Kromě vysoké štíhlé věže a složité konstrukce střechy je jeho významnou pozoruhodností také instalování obrazů křížové cesty. Jednotlivé výjevy všech 14 zastavení jsou řešeny kresbami na skle zasazenými z vnější strany do obvodových stěn kostela.