„Je mi z toho smutno! Má toto nesmyslné řádění někdo vůbec pod kontrolou? Opravdu je nutné ve městě, které má za rok více než 150 dní zhoršené rozptylové podmínky, likvidovat jeden z mála bezplatných čističů vzduchu,“ zlobí se Ivan Krba a požaduje po obvodu i městu vysvětlení.

Nejvíce ho snad rozlítil osud aleje topolů mezi finančním úřadem a tramvajovou vozovnou.

„Jak si někdo může dovolit rozhodnout, že se jen tak pokácí desítky stromů? Nejsem odborník, ale když jsem si udělal pár snímků čerstvých pařezů, tak jistě nemůžeme hovořit o tom, že stromy se kácejí, protože bývají nemocné…“ míní Krba a obává se, že další zeleň půjde k zemi, jestliže se bude stavět trasa tramvají směrem na Plesnou.

Mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská potvrzuje, že mají stížnost na pokácené topoly ve Finanční ulici.

„Obdržel ji primátor i zastupitelé a byla postoupena k vyřízení odboru ochrany životního prostředí,“ říká s tím, že obecně bývá kácení dřevin v kompetenci radnic.

Zde je ve hře ta v Porubě… a vzkazuje, že pozemek ve Finanční ulici je Statutárního města Ostrava.

„Nechceme říci, že obvod žádné stromy nekácí. Vzhledem k tomu, že máme zeleň důkladně zmapovanou, známe jejich stav a přesně víme, jaké jsou nebezpečné a musí jít dolů, aby neohrozily řidiče či chodce,“ uvádí porubský místostarosta Dalibor Malík.

Poukazuje i na to, že problém zdejších stromů spočívá v době jejich výsadby – proběhla prakticky najednou.

„Stromy určitě nikomu nevadí, ale stejně jako všechny ostatní živé organismy mají určitou hranici své existence. Ty krátkověké – vrby, topoly, břízy, jeřáby, javory stříbrné – se dožívají třiceti až šedesáti let, pak odumírají, rozpadají se. Proto je nahrazujeme odolnějšími druhy vhodnějšími do městské zástavby,“ vysvětluje místostarosta. Obvod tak více sází, než kácí

Pokud se kácí, tak tento krok posoudí tři složky: Arboristé, správci zeleně a oddělení životního prostředí. A ve významném krajinném prvku s tím musí souhlasit i magistrát.

„Plány na péči o zeleň nám bohužel někdy naruší správci inženýrských sítí, kteří mají výjimku se zákona o ochraně přírody. Pokud chystají rekonstrukce, mohou v ochranném pásmu svých sítí kácet,“ upřesňuje Malík.

To se týká kácení v ulicích B. Martinů a Sokolovské – radnice si ale vymínila i tady novou výsadbu zeleně. 

Kurzy od italského arboristy

Poruba je nejen jediným velkým ostravským obvodem, který má všechnu svou zeleň podchycenou (www.stromypodkontrolou.cz), ale zajišťuje rovněž pro údržbáře zdejších stromů i keřů odborné školení.

„Teorii i praxi jsme se věnovali osm hodin na Havlíčkově náměstí, kde jsme nechali v rámci výcviku ošetřit všechny mladé stromy,” informuje Renáta Hovjacká z úřadu.

Ten zaměstnává na přímo na údržbu obecní zeleně okolo dvaceti lidí, dalších až třicet může povolat k pomocným činnostem při těchto pracích. Kurzy pro  ně dělává v tuzemsku usídlený italský arborista Valentino Cristini z brněnské společnosti Safe Trees.

 

Kácení a výsadba v Porubě
• 2014 – pokáceno 168 dřevin, náhradní výsadba 70 stromů

• 2015 – pokáceno 139 dřevin, výsadba 824 stromů a 3350 keřů

• 2016 – pokáceno 240 dřevin, výsadba 478 stromů a 2535 keřů

• 2017 – pokáceno 191 dřevin, letos proběhne výsadba 202 dřevin