Své odpovědi poskytlo v rámci internetového dotazníkového šetření bezmála osm stovek obyvatel Moravskoslezské­ho kraje.

Výsledky průzkumu budou využity při zpracování Strategie rozvoje kraje na léta 2009 až 2016. Bylo to poprvé, kdy občané kraje dostali příležitost aktivně se zapojit do přípravy strategického rozvojového dokumentu, a to prostřednictvím odpovědí na anketní otázky. „Půjde o materiál, který bude definovat život v kraji na dlouhou dobu. Proto jsme dali lidem příležitost ho ovlivnit,“ uvedl Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje připravuje Agentura pro regionální rozvoj (ARR), která průzkum zpracovala se společností RPIC-ViP; dalším partnerem v rámci zpracovatelského týmu je Berman Group.

„Na přípravě strategie byla prostřednictvím účasti ve Strategické expertní skupině a v tématických pracovních skupinách zapojena také více než stovka odborníků a zástupců samosprávy a veřejné správy v kraji. Cílem průzkumu bylo upřesnit oblasti, které by měl Moravskoslezský kraj nejvíce rozvíjet, aby se v něm obyvatelé cítili spokojeně. Z aktuálního pohledu vnímají respondenti nejkritičtěji množství a kvalitu pracovních míst, úroveň životního prostředí, kulturu chování obyvatel a mezilidských vztahů, bezpečnost, vzdělanostní úroveň a podnikatelské prostředí,“ upřesnil Oldřich Babický, mediální zástupce ARR.

Naopak relativně nejlépe lidé vnímají příležitosti pro sportovní a kulturní vyžití, dostupnost internetu, architektonicky zajímavá místa k návštěvám, dostupnost a kvalita vzdělání, zdravotní péče či sociální služby.

„Průzkum přinesl pro vznikající strategii cenná data, zároveň se podařilo zapojit veřejnost do tvorby strategie rozvoje našeho regionu,“ doplnila ředitelka ARR Pavla Břusková. Dotazovaní totiž přicházeli s řadou námětů na konkrétní zlepšení, která autoři využijí při zpracování vznikajícího dokumentu.