Policisté se však setkávají i s tím, že jim motoristé předávají záběry zachycující riskantní počínání dalších řidičů. „S případy, kdy nám občané zašlou záznam z palubní kamery, kde je zachyceno protiprávní jednání některého z účastníků silničního provozu, se čas od času setkáváme,“ potvrdila Eva Kropáčová z policejního prezidia s tím, že policisté se těmito oznámeními zabývají.

„Je však důležité, aby ten, kdo záznam zasílá, uvedl místo, kde k pořízení záznamu došlo. Stejně tak je žádoucí, aby zde byla patrná například tabulka registrační značky vozidla, dle které se Policie ČR může dopátrat až k samotnému řidiči,“ doplnila.

PŘECHOD

A přesně to udělal i Dominik (29 let) z Ostravy (celé jméno má redakce k dispozici). Nedávno projížděl městskou částí Ostrava-Hrabůvka, kde zastavil před přechodem, aby dvojici pěších umožnil bezpečné přejití.

Zdroj: Archiv

„Auto, které jelo za mnou, mě najednou objelo a projelo těsně před procházejícími chodci. Bylo vidět, jak je to vyděsilo,“ popsal situaci Dominik, který následně řidiče dojel. „Vůbec neuznal chybu, naopak se choval arogantně. Proto jsem se rozhodl, že policii poskytnu záznam z palubní kamery, kterou mám v autě. Takoví lidé nemají na silnici co dělat,“ doplnil.

BEZ TRESTU

Jaké však bylo jeho překvapení, když se nyní dozvěděl, že za tento přestupek nebude nikdo potrestán.

Prohřeškem se nejprve zabývala policie, která věc postoupila ostravskému magistrátu ke správnímu řízení. „Z odboru dopravně správních činností mi nyní přišla odpověď, které jsem nemohl uvěřit,“ uvedl Dominik.

V oznámení stálo: „Vámi oznámený přestupek byl odložen vzhledem k tomu, že provozovatel vozidla nesdělil řidiče a není jiná možnost, jak zjistit řidiče. Za tento přestupek nelze postihnout ani provozovatele.“

Pro Dominika to byl šok. „Nebyl jsem přizván ani jako svědek, abych například ověřil, zda neřídil majitel vozu,“ podivoval se Dominik, který ještě zvažuje další kroky.

K TÉMATU

„Očka“ v automobilech ano, pozor však na omezení

Mezi oblíbené vánoční motoristické dárky patří v posledních letech palubní kamery. Ve velkém se prodávají i letos. Než si je ale řidiči namontují do vozidel a vyrazí na cestu, měli by si zjistit potřebné informace. Může jim totiž hrozit mastná pokuta, a to u nás i v zahraničí.

Problémy mohou nastat zejména při následném zveřejňování záznamů. „Například v ČR můžete dostat za rozšiřování takovéhoto záznamu pokutu až 10 tisíc korun. Ještě více ošemetná je situace v Rakousku, kde policie může za konkrétních situací udělit pokutu až do výše 10 tisíc eur za vytváření a následné používání videozáznamů provozu, jakmile jsou na nich rozpoznatelné SPZ a tváře řidiče či spolujezdců,“ uvedl Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK), s tím, že samotné kamery však v Rakousku zcela zakázány nejsou.

Kamery se mohou používat i v České republice. Je však nutné zvážit umístění kamery. „Záznamové zařízení může být ve vozidle umístěno tak, aby neomezovalo a neohrožovalo řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránilo výhledu z místa řidiče,“ uvedla Eva Kropáčová z policejního prezidia a dodala: „Znamená to například, že kamera pevně uchycená za zpětným zrcátkem být může za předpokladu, že nebude omezovat řidiče ve výhledu. V opačném případě lze za přestupek uložit v příkazním řízení pokutu až do výše 2000 korun.“

Kamerové záznamy využívají motoristé při řešení dopravních nehod. „Zde je možné kamerový záznam vnímat jako podpůrný důkazní materiál, samozřejmě za předpokladu, že je ze strany majitele poskytnut. Je pak na každém příslušném orgánu, který rozhoduje o případném zavinění, jak k předloženým důkazům a dokumentaci z místa dopravní nehody přistoupí,“ uvedla Kropáčová.

Záznamy by však jejich autor neměl zveřejňovat, například na sociálních sítích. Za to může dostat pokutu. „Zveřejnění záznamu souvisí s ochranou osobních údajů a řidič je povinen se řídit Zákonem o ochraně osobních údajů,“ uzavřela Kropáčová.

Podle Igora Siroty z ÚAMK je vhodné, aby si řidiči mířící do zahraničí předem zjistili, zda jsou v dané zemi palubní kamery povoleny. Jak dodal, problémy mohou nastat například v Portugalsku či Lucembursku.