Kromě dětí, které vyrůstají ve vlastní biologické rodině, jsou ty, které potřebují podporu nejen institucí a organizací, jako například dětských domovů, nestátních neziskových organizací, ale také podporu dospělých, kteří jsou ochotni jim nabídnout rodinné zázemí,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Upřesnila, že se v rámci kampaně uskuteční semináře pro veřejnost, přednášky na základních a odborných školách, které vyučují obory sociální práce, případně pedagogické obory.

„Na podzim se bude konat konference o náhradní a hostitelské péči. Náhradní rodinná péče představuje způsob péče o děti, kdy je dítě vychováno náhradními rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Lidé většinou vědí, že je možné dítě si osvojit, nebo vzít si ho do pěstounské péče. Chceme, aby také získali informace o takzvané hostitelské péči, kdy děti umístěné v ústavní výchově tráví víkendy, svátky, prázdniny a další dny u jiných osob, než jsou biologičtí rodiče,“ řekl náměstek ostravského primátora pro sociální věci Martin Štěpánek (ODS).

Město Ostrava je zřizovatelem šesti zařízení pro výkon pěstounské péče pro větší skupinu dětí. Jde o rodinné domy, které jsou přizpůsobeny potřebám velké náhradní rodiny. Vloni bylo v těchto zařízeních pečováno o třicet dětí.