Investor přestavby komplexu čtyř budov, společnost Sedm stromů, podala v úterý žádost o evropské dotace z regionálního operačního programu. Uvedl to její zástupce Petr Skrla. A také představil smělý plán do konce července příštího roku by chtěli mít přestavbu čtyř budov bývalého hotelu Palace v centru Ostravy na koleje pro studenty zkolaudovanou.

„Začátkem tohoto roku jsme podali na stavební úřad žádost o změnu stavby. Už máme signály, že změna je schválena, je třeba ji jen formálně vydat," říká Skrla. Právě rozsáhlé změny v projektu byly důvodem, proč společnost Sedm stromů loni nestihla požádat o evropské dotace včas. Bez nich však stavět nechtěli návratnost původně vyčíslených nákladů ve výši 250 milionů korun by za současných ekonomických podmínek nebyla reálná. Proto se rozhodli projekt upravit a náklady „srazili" o 90 milionů.

Vizualizace. Z bývalého hotelu Palace má být univerzitní kampus.„Původně jsme chtěli sundat sedlové střechy, ty nakonec ponecháme," jmenuje Skrla jednu z větších změn. Proti původním plánům investoři upustili mimo jiné i od vybudování nového vstupu ve dvoře a jeho přesunutí z objektu přímo na ulici 28. října. Zvolili také úspornější variantu trafostanice nebo kanalizace, lacinější materiály a rozhodli se v objektech ponechat původní příčky, kde to bude možné.

Už v příštím roce

O co se nyní hraje, je čas. Proto již v únoru společnost vyhlásila veřejnou zakázku na dodavatele. K 1. červnu by chtěli předat staveniště. Do konce letošního června musí být podepsána smlouva o poskytnutí dotace, aby nedošlo k jejímu snížení. A v květnu příštího roku je plánováno ukončení stavebních prací. Spuštění provozu pro veřejnost na podzim 2015.

„Cílem je přeměnit tyto budovy na studentský kampus s 350 lůžky. Nepůjde ale jen o ubytování pro studenty. Budou tam i další služby, pro studenty i veřejnost. Chceme do centra města znovu přitáhnout život. Když jsme uvažovali, co zde vybudovat, zjistili jsme, že nemá smysl stavět další hotel nebo byty. Ostrava má tu výhodu, že má v centru univerzitu, ale studenti tady nežijí, bydlí na periferii. A tam, kde jsou studenti, tam to žije. To byla také naše filozofie, aby alespoň část studentů zůstala a oživila střed města," vysvětlil Skrla, proč se rozhodli v bývalém hotelu vybudovat právě studentské koleje.

A udělali také mezi studenty obou univerzit průzkum, který jejich vizi potvrdil. Z více než 16 tisíc oslovených se jich přes šest tisíc vyjádřilo, že by o bydlení ve zdejším kampusu stáli.

K TÉMATU

Nákladný projekt s rozpočtem 160 milionů korun chce společnost Sedm stromů kromě dotací (83 milionů korun) financovat hlavně z vlastních zdrojů a půjček. S návratností počítají do dvaceti let. 

Jak Petr Skrla, zástupce investora, prozradil, ceny ubytování pro studenty se budou pohybovat od dvou a půl do čtyř tisíc korun za lůžko. Přičemž horní hranice je pro jednolůžkové nadstandardní pokoje, kterých bude asi třetina. Navíc zde budou i pokoje pro imobilní studenty. Jako standard jsou brány dvoulůžkové pokoje, vždy dva budou mít společnou kuchyňku a sociální zařízení. Kromě toho si podnikaví studenti budou moci pronajmout stůl v kanceláři.

Kromě studentů si část opraveného Palace budou moci užít i Ostravané. „Rádi bychom tam měli nějakou slušnou dobrou hospodu s cenami, kde se každý najde. Dále zde chceme mít služby pro podnikatele i studenty, například copycentrum. Chtěli bychom také přilákat nějaké poradenské firmy, které by mohly využít služeb studentů. Plánujeme i čajovnu a kavárnu. Snažíme se přilákat i nějaké studentské kluby," doplnil Skrla.