Specialista v oboru hematologie a onkologie s více než třicetiletou praxí si za cíl v případě zvolení dává především získání nové akreditace pro obor všeobecné lékařství. 

„V takové situaci ještě žádná jiná lékařská fakulta nebyla. Nikdy se nestalo, aby akreditační žádost na stěžejní obor nebyla podána v termínu nebo aby akreditační spis neprošel již „předkolem“ u Ministerstva zdravotnictví ČR. Navíc spis stále nebyl předložen komisi Národního akreditačního úřadu,“ nechápe Hájek, podle nějž je celá situace důsledkem absence profesionálního přístupu k řešení současné situace na fakultě.

I proto se tak současný prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity rozhodl kandidovat na pozici děkana. Pro obor všeobecné lékařství by v případě úspěchu rád kromě akreditace zajistil také dostatečné odborné garance.

Další vize? Vytvořit na fakultě vhodný prostor pro dlouhodobou akademickou a vědeckou práci talentovaných lidí – kvalitních vědců a v neposlední řadě klást větší důraz na užší spolupráci se studenty a studentskými organizacemi.

„Cítím, že za stávající situace dokážu díky svým dlouholetým odborným a manažerským dovednostem, ale i své energii a rozhledu této fakultě účinně pomoci a získat zpět dobré jméno a důvěru v očích laické i odborné veřejnosti, aby se k ní v budoucnu mohli opět hrdě hlásit jak její studenti a absolventi, tak i úspěšné vědecké týmy,“ dodává Hájek.

Volba děkana se uskuteční v úterý 3. března.

Profesor Roman Hájek kandiduje na post děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity.