close zoom_in Vrenomovaném ateliéru OMA zpracovali návrh budoucího obchodního a zábavního centra, na prknech architektů ze ZZDP (a částečně zostravského OSA Projektu) vznikla podoba budoucího administrativního bloku. Oba – společně sdalšími objekty, jež mají vzniknout v1. etapě projektu – by měla už na jaře příštího roku začít stavět na území po bývalé koksovně Karolina vcentru města společnost Multi Development.

„Náš koncept předurčilo komunikační napojení a přístup ktomuto místu – ulice, které budou okolo, by měly procházet i uvnitř objektu. Vznikl tak komplex kostek s ,podbloky‘, které budou mít různé funkce,“ uvedl do filozofie návrhu Floris Alkemade. Při „hře skostkami“ pak prý postupně došli ktomu, že objektu chybí dominanta – něco, co by upoutalo navenek, ale zároveň bylo funkční uvnitř. Oním něčím se stal skleněný dóm, 60 metrů vysoký čtyřboký jehlan bez špice, který má zároveň centrální prostor až do podzemních garáží zásobit světlem. Uvnitř něho má být podle ředitele Multi Development Czech Republic Luboše Kočího „plovoucí“ ostrov, pravděpodobně srestaurací, a další podlaží – ale detaily návrhu se pořád ještě řeší.

Co se týče materiálů vinteriéru i exteriéru, architekti mají představu hladkých stěn, plných i transparentních, bílých fasád, skla a maximálně kamene. Prosklené plochy by mohly být využity pro projekce, výstavy apod. Vpruhu pak mají kolem celé budovy „běhat“ světelné noviny. Západní vstup do budovy vyústí vdvousetmetrovou lávku pro pěší, která bude centrum spojovat snádražím Ostrava-střed i ústředním autobusovým nádražím. Navrhovat ji bude kancelář světové architektky českého původu Evy Jiřičné.

Joris Deur pak prezentoval projekt administrativního centra u ulice 28. října. Tvar bloku, který tvoří tři budovy svnitřním kulatým náměstím se zelení, byl částečně předurčen tím, že obklopuje území po bývalé šachtě. Na něm se totiž nesmí stavět.

Podle ředitele Kočího vtěchto dnech je projekt posuzován ve stupni územního rozhodnutí, do konce letošního roku by developeři měli mít část stavebních povolení. Na jaře roku 2008 se má začít stavět. První etapa projektu Nová Karolina má být dokončena vpololetí roku 2010. Kromě obou zmíněných objektů by během ní měl vzniknout i obytný komplex se dvěma stovkami bytů a také mají být zrekonstruovány historická elektrocentrála a ústředna.