„Cílem celého projektu je sjednocení všech typů karet, které dosud vregionu fungují tak, aby bylo možné použít jednu kartu pro různé druhy služeb. Občanům by měla Moravskoslezská karta zjednodušit cestování veřejnými dopravními prostředky a nabídne i další možnosti využití. Může například sloužit kplacení parkovného, vstupu do městského či obecního zařízení, nabízí se používat ji i jako nosiče statistických dat o využití dopravních prostředků a jako nosiče elektronického podpisu,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavol Lukša (KDU-ČSL).

Projekt by měl začít fungovat od roku 2009, jeho realizace by měla stát asi čtvrt miliardy korun. Většina by měla být financována zevropských fondů, patnáct procent nákladů by měly hradit subjekty, které se na něm podílejí – tedy města a obce. Rozdělení podílu spoluúčasti bude ještě předmětem budoucích jednání.

Zastupitelé Ostravy zatím neschválili memorandum, které by vyjadřovalo vůli zavést kartu i vkrajském městě „Rozhodnutí o spolupráci s krajem a dalšími pěti městy vregionu jsme odložili kvůli nedostatku informací a necelé čtvrt miliardě korun, které by zavedení kartového systému stálo,“ vysvětlil ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD). Ostravští zastupitelé chtějí, aby text memoranda byl upraven a město mělo možnost odstoupit od zavazující spolupráce například zfinančních důvodů. VMoravskoslezském kraji je vsoučasné době využíváno kolem 200 tisíc čipových karet, většina z nich v dopravě. Univerzální čipová karta už platí například v Plzeňském kraji.