Porubská radnice se pustila do úpravy středové části Hlavní třídy loni na jaře. Cílem celého projektu je zpříjemnění pěší zóny Hlavní třídy a vytvoření co nejlepšího prostředí pro relaxaci a procházky. Úprava pěších komunikací trvala několik let. Následovala také úprava veřejné zeleně.

Na Hlavní třídě je 88 nových laviček, 112 odpadkových košů a stojany na kola. Náklady přesáhly deset milionů korun. „V rámci projektu došlo k zarovnání terénu návozem zeminy a k výměně nevyhovující půdy v místech výsadby trvalek a letniček.

Ke konečné úpravě záhonů byl použit štěrk a mulčovací kůra,“ sdělila Petra Straková z technického a provozního odboru porubské radnice. Na Hlavní třídě se změnily travní porosty, vznikly nové záhony, barevně jsou rozlišeny rostliny a květiny v jednotlivých částech třídy. Radnice uzavřela smlouvu se Středním odborným učilištěm zahradnickým v Klimkovicích, které se bude o Hlavní třídu starat.

„Jediný, kdo tu krásu může poškodit, jsou Porubané nebo lidé, kteří do Poruby zavítají, protože dneska se krade úplně vše. Takže různé keříky a trvalky, které se dají odnést v tašce, dnes a denně doplňujeme, protože nám mizejí před očima,“ uvedl porubský starosta Miroslav Novák.

Práce by měly příští rok pokračovat v lokalitě u restaurace Florida a kruhového objezdu, tedy v místech, kde dříve stávala socha Lenina. Radnice chce na tomto místě například instalovat původní kašnu z rekonstruovaného Masarykova náměstí. Obvod ji od města dostal, nyní je v opravě.

„Zpracováváme studie vnitřního uspořádání celé této lokality. Chceme tam udělat jakési stálé pódium pro různá vystoupení, která se na Hlavní třídě odehrávají,“ doplnil starosta. Radnice chce celé prostranství upravit a udělat z něj malé náměstí - pracovně nazývané Evropské náměstí.