Kauza vlivného ostravského lobisty Martina Dědice obviněného z ovlivňování veřejných zakázek hýbe nejen ostravským děním. Padají hlavy, zaznívají hlasy po odstoupení čelních regionálních politiků.

Případ Dědic byl i tématem on-line rozhovoru s Vítem Koupilem z ostravské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, který celé vyšetřování dozoruje. Z došlých otázek čtenářů vybíráme:

Na základě čeho začalo vyšetřování celé kauzy? Slyšel jsem, že přišlo nějaké udání?
Vyšetřování celé trestní věci nebylo zahájeno na základě udání, ale na základě pečlivé policejní práce v terénu.

Je pravda, že jste při domovních prohlídkách u pana Dědice našli i diamanty? Vysvětlil, jak se k nim dostal?
Nemohu vám odpovědět na vaši otázku, kdy obecně mohu uvést, že vždy u trestné činnosti hospodářského charakteru děláme maximum pro zajištění výnosu z trestné činnosti, nejinak je tomu i v této trestní věci. To, jaké věci a majetky byly zajištěny a komu, však nechci sdělovat do médií.

Kdo je Vít Koupil?
(36 let) 
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Praxe: Okresní státní zastupitelství v Ostravě
Krajské státní zastupitelství v Ostravě
Od roku 2011 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, pobočka Ostrava

Specializace: hospodářská trestná činnost

Pan Dědic na záběrech v médiích působil poměrně sebevědomým dojmem. Jaký je ve skutečnosti? Jaký je postoj pana Dědice k obvinění?
Považoval bych za nekorektní, kdybych měl mluvit o tom, jaké pocity mám z jednotlivých obviněných. Obecně mohu říci, že obvinění považují trestní stíhání za nedůvodné a v tomto směru vedou obhajobu.

Zaznamenal jste nějakou snahu o ovlivňování vyšetřování – přímluvy, „dobře" míněné rady a podobně?
Za dobu svého více jak desetiletého působení jsem nikdy nezaznamenal jakýkoliv nátlak na mou rozhodovací činnost.

Nemáte obavy, že Dědicova "chapadla" mohou ovlivnit i váš soukromý život - mám na mysli vyhrůžky, zastrašování… Stalo se vám při některém jiném případu, že vám nebo vašim blízkým bylo vyhrožováno?
Samozřejmě moje práce může přinášet i rizika, dosud se mi však nikdy nestalo, že by má práce se projevila v jakémkoliv zastrašování. Myslím, že vyšetřování v této věci vedeme maximálně korektně a stejně tak vnímám i obhajobu obviněných, která je věcná a neobsahuje žádný náznak nátlaku.

Jak je možné, že primátor Kajnar namnožil Usnesení útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování expozitury v Ostravě ze dne 24. 3. 2014 a rozdal jej zastupitelům? Nepoužívá náhodou tento spis ke své nové politické kampani?
Samozřejmě nevím, co mělo pana primátora přimět k tomu, aby údajně nemnožil usnesení o zahájení trestního stíhání. My jsme za tímto účelem panu primátorovi určitě usnesení o zahájení trestního stíhání nepředávali, dokonce oficiálně dle mých informací pan primátor od orgánů činných v trestním řízení toto usnesení nedostal a ani nebyl osobou, která by měla přístup do spisu. Samozřejmě každé trestní řízení, jehož předmětem je vyšetřování korupce, může mít odraz v politickém boji, na to se však nemůžeme ohlížet, neboť jinak bychom tuto formu trestné činnosti vůbec nemohli řešit.

Shoduje se spis, který měl v rukou ve středu primátor, s originálem? Zastupitelé se na včerejším jednání totiž zmínili o tom, že se může jednat o podvrh.
Já jsem usnesení, které údajně měl namnožit pan primátor, neviděl, a proto vám nemohu odpovědět, jestli se jedná o originál, nebo podvrh.

Tušil jste, do jakých rozměrů se kauza rozroste?
Již od prvních měsíců vyšetřování jsme věděli, že před námi stojí složitá a rozsáhlá trestní věc, která bude klást vysoké nároky jak na vyšetřující policisty, tak i na mne. V každém případě jsme se však tohoto rozsahu nezalekli, neboť rozplétání a vyšetřování složitých trestních věcí je jedním z hlavních úkolů jak protikorupční policie, tak i odboru závažné hospodářské a finanční kriminality vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Jak dlouho děláte státního zástupce, jaké máte zkušenosti? Je to váš první větší případ? Děláte v současné době i na dalších případech, nebo pouze na kauze Dědic?
Státního zástupce dělám osm let, kdy fakticky po celou svoji kariéru se věnuji závažné hospodářské trestné činnosti, kdy mojí specializací je především organizovaná daňová trestná činnost. V současné době pracuji i na dalších případech, a to jak ve fázi vyšetřování, tak i v řízení před soudem.
V kauze Dědic vyplouvají na povrch i jména ostravských politiků, se kterými měl úzké vazby. Bude obvinění z manipulování zakázek rozšířeno i na ně?
Nemohu spekulovat o tom, zdali někdo bude obviněn, či nikoliv, k zahájení trestního stíhání konkrétních osob jsou potřebné důkazy, které s vyšší mírou pravděpodobnosti dávají předpoklad, že se určitá osoba dopustila trestného činu. V současné době důkazy postačují na obvinění těch osob, vůči kterým je trestní stíhání vedeno, na druhou stranu vyšetřování probíhá a hokejovou terminologií jsme někde na konci první třetiny. Nemůžu tedy předvídat, jak vyšetřování dopadne.

Mám pocit, že jde o kauzu na politickou objednávku. Nemohu se zbavit dojmu, že je to všechno nějak načasované tak, aby vyšetřování vyvrcholilo před podzimními komunálními volbami. Nemáte taky ten pocit? Jste členem nějaké politické strany? Pokud ano, které? Koho jste volil v posledních parlamentních volbách?
Jednoznačně musím odmítnout, že se jedná o kauzu na politickou objednávku. Důvodnost trestního stíhání totiž nevychází z výpovědi "politických konkurentů", ale z důkazů majících objektivní povahu. Trestní řád nám výslovně zakazuje zohledňovat jakékoliv zájmy politiků, kdy státní zastupitelství je v současné době jednoznačně apolitickým orgánem - tak, jak to stanovuje zákon o státním zastupitelství. Nemůžeme se ohlížet na to, zda-li se blíží nějaké volby, v opačném případě bychom korupci nemohli vůbec vyšetřit, kdy s ohledem na počet voleb jsme fakticky pořád před nějakými volbami. Byť státní zástupci nemají zakázané členství v politickým stranách, tak činnost státního zastupitelství fakticky vylučuje možnost, abych byl členem jakékoliv politické strany, jsem tedy nestraníkem. Jelikož za volební plentou je každý sám, tak svou volbu si nechám pro sebe.

Setkal jsem se i s názorem, že se zde jedná jen o jakési přeskupení politických figur s cílem zefektivnit jejich řízení vlivovými skupinami kmotrů. Jakmile toto úspěšně proběhne, tak tato kauza usne?
Jak jsem již uvedl v předchozích odpovědích, tak při vyšetřování této kauzy i jiných věcí zásadně postupujeme nestranně. Nejsem a ani policie není pod vlivem jakýchkoliv "kmotrů". Náš postup je dán důkazy, které získáváme. Celý průběh trestního stíhání je pod kontrolou celé řady institucí, kdy v této fázi dohled vykonává Nejvyšší státní zastupitelství. Řada našich rozhodnutí a návrhů je přezkoumáváno soudy. Rozsah těchto kontrolních prvků zabraňuje tomu, aby mohlo docházet k manipulacím ve prospěch "zájmových skupin". Taktéž žádná trestní věc nemůže nikdy usnout, vždy musí být zakončena rozhodnutím, které je opět pod kontrolou dalších institucí.

Celý rozhovor najdete zde