Zdá se, že více než Machiavelliho Vladaře čtou mladí ostravští sociální demokraté Puzova Kmotra. Brilantně totiž využívají nedokonalosti stanov své politické strany a přetvářejí jednu z největších a nejvlivnějších organizací ČSSD v zemi k obrazu svému.

Stačí jim k tomu obyčejné kupecké počty a heslo: Ty jsi sice možná lepší, ale stejně utřeš, protože já mám více hlasů.

V čem je fígl? Pokud to ostravský městský výbor ČSSD posvětí, mohou se členové místních organizací i bez změny trvalého bydliště přesunout do jiné místní organizace. A v ní pak hlasováním rozhodovat o vedení, kandidátkách, investicích, veřejných zakázkách a dalších.Když splní svoji misi a mají znovu „ano“ od nejvyššího městského stranického orgánu a své domovské organizace, nic nebrání tomu, aby se třeba vrátili zpátky, popřípadě byli vysláni „na pomoc“ k jiným přátelům.

POKRAČOVÁNÍ KAUZY ČTĚTE v pátečním tištěném Deníku!

Ve vedení městského výboru v Ostravě má velký vliv skupina mladých sociálních demokratů sdružená kolem jeho místopředsedy a novopečeného poslance Adama Rykaly, místopředsedy městského výboru Jiřího Srby a člena Radima Lauka.

Ti nemají problém získávat ve větším počtu nové členy strany, a následně jim pak schvalovat přestupy k sousedům. Například od začátku roku na každé své schůzi městský výbor ČSSD vždycky schvaloval několik takovýchto přesunů či nábor nových členů. A akční rádius „Stěhovavých“? Takřka celá Ostrava se základnou v jižní části města.

K „přátelské pomoci ruských tanků v šedesátém osmém přirovnávají zásah „stěhovavé úderky“ ze Starého Zábřehu svinovští sociální demokraté. Přátelé ze Starého Zábřehu „pomohli“ svým spolustraníkům před prázdninami sestavit obvodní kandidátku do komunálních voleb. Po jejich „pomoci“ však vznikla zcela jiná kandidátka s jiným lídrem, než kterého si původně Svinovští odhlasovali. Změnilo se také vedení svinovské ČSSD. Podrobně pobyt spřátelených sociálních demokratů ze Starého Zábřehu ve Svinově a roli některých členů městského výboru ČSSD v tomto případě popsal svinovský zastupitel Michal Mrňka. Rozhovor s ním přinese páteční tištěný Deník.

Na Jihu nezůstala hlava na hlavě


Sociální demokraté mají v Ostravě-Jihu pět místních organizací, dohromady pak sestavují kandidátu pro celý městský obvod. Až na jednu místní organizaci v Hrabůvce se v posledních dvou letech všechny ostatní změnily, pokud jde o složení členů, k nepoznání. Mají nové předsedy, do jejich čela se postavili mladí sociální demokraté, kteří jsou zároveň členy městského výboru, popřípadě jeho kontrolní komise.

Člen zábřežské organizace, který nechtěl být jmenován, tvrdí, že se tu v posledních dvou letech obměnila polovina členů včetně předsedy. „Pokud jde o přesuny, tak to tu připomínalo průtokový ohřívač. Vždycky vše proběhlo se souhlasem městského výkonného výboru a dalších zúčastněných stran. Skupina velmi akčních mladých sociálních demokratů dokázala přivést na schůzi i několik nových členů. Mnohé z nich jsme pak třeba rok neviděli, nebo si hned po přijetí odhlasovali svůj přesun do jiné organizace. Když třeba po čase přišli na schůzi, ani jsme je nepoznali,“ tvrdí muž.

Podobné zkušenosti mají i současní místostarostové Ostravy-Jihu Lubomír Košík, ten byl předsedou v jižní části města na Dubině a v Bělském Lese, a Oldřich Lindovský, bývalý předseda Starého Zábřehu. „V posledních dvou třech letech nastal boom mladých sociálních demokratů, dokázali zagitovat a nabrat nové členy. Tak mohli využít nejprimitivnější formu demokracie – má pravdu, moc a sílu ten, kdo má více hlasů. I proto už nejsem u nás předsedou,“ řekl Košík. „V posledních dvou letech má skoro každá schůze na programu přijetí nových sociálních demokratů a jejich přesun do jiné organizace. Ono by je jinde třeba nepřijali, tak je přijmeme u nás, a oni se pak podle potřeb svých nebo někoho jiného přesunou do jiné organizace, kde je to právě zapotřebí,“ popsal Lindovský.

Převahu v ČSSD získávají intrikami


Kvůli praktikám některých svých mladých stranických kolegů nechtěl být na kandidátce do zastupitelstva Ostravy-Jihu současný radní Ostravy i tohoto městského obvodu Ivo Hařovský. Důvod vysvětlil na volební konferenci před asi sedmdesáti lidmi. Na adresu mladých sociálních demokratů řekl, že s názorem, podle kterého je teď řada na nich, aby si pořídili autíčka, chatičky a domečky, nemají v komunální politice co dělat.

Potvrdil, že je to tak, že si hrstka mladých sociálních demokratů, z nichž velká část jsou členy městského výboru, intrikami, nabíráním nových členů, jejich účelovým přesouváním z organizace do organizace postupně zajišťuje převahu v ostravské ČSSD. „Když se zvedne les rukou, tak to pak nenaděláte vůbec nic a váš návrh či řešení situace mohou být sebedokonalejší, proti obyčejným počtům nezmůžete nic, zhola nic,“ konstatoval Hařovský.

Rykala: Přesun byl podle regulí


Předsedkyně sociálních demokratů ve Starém Zábřehu, kde k přesunům velmi často dochází a odkud vyrazila „pomoc“ také do Svinova, Eva Petrášová nevidí na přestupech nic divného. „Není to nic proti pravidlům a stanovám. Proč se ti lidé tak přesouvají, po tom jsem nepátrala. Mohly to být i osobní důvody,“ řekla Petrášová.

Deník se chtěl zeptat i „Stěhovavých“ na důvod jejich přesunů, přítelkyně (jak se sociální demokraté mezi sebou oslovují) Míšová či přítel Lichnovský ze Starého Zábřehu ale prostřednictvím sekretariátu ostravského městského výboru vzkázali, že nechtějí s novináři mluvit.

Poslanec Adama Rykala uvedl, že přesun čtyř členů z organizace ve Starém Zábřehu do Svinova se uskutečnil podle daných regulí. „Nevím, proč by lidé nemohli přecházet v odůvodněných případech, jako je třeba přestěhování se do jiného obvodu. Sám jsem takto přešel z Výškovic do Starého Zábřehu,“ říká Rykala.

Čtyři jména, která se v květnu přesunula do Svinova, podle něj ani neměla sílu v tamní organizaci něco změnit. Že ale přece jen mohli být důležitým jazýčkem na vahách, pak ale přiznal v dalším vyjádření. „Neznám všechny naše členy, ale pokud vím, tak paní Míšová a Pavlíková šly do Svinova, protože chtěly podpořit tamní starostku Hauptovou. To, že se za dva měsíce vrátily zpět do Starého Zábřehu, bylo způsobené tím, že se jim nelíbila situace ve Svinově, kde jsou proti sobě dva tábory,“ vysvětlil Rykala.

Člen městské kontrolní komise ostravské ČSSD, jehož domovskou organizací je Starý Zábřeh, Lukáš Balcařík nepovažuje přesuny jednoho dvou lidí za podstatné. „Ti lidé se většinou chtějí přemístit do jiné organizace třeba kvůli tomu, že tam jdou za svými kamarády. Nijak to nemůže ohrozit stabilitu té organizace, do které ti noví přicházejí,“ míní Balcařík.

Tvrdí, že o přesunu lidí ze Starého Zábřehu do Svinova neví. „Nemůžu mít oči všude. Pokud by to bylo, jak říkáte, že zásadně ovlivnili kandidátku a podíleli se na změně vedení, tak to bychom asi měli prověřit,“ konstatoval Balcařík. To, že se na Jihu mění předsedové a vstupují noví členové, popřípadě odcházejí jinam, považuje za přirozenou obměnu členské základny.

Člen ostravského městského výboru ČSSD a předseda výškovických sociálních demokratů Radim Lauko si myslí, že když chce někdo působit v jiné místní organizaci, protože k ní má blíže, pak v tom žádný problém není. „Městský výbor strany takovéto přesuny občas schvaluje, ale není to nějak často, určitě ne každý měsíc. Navíc nejsem v předsednictvu městského výboru, takže o tom nemám úplný přehled. Nesleduji, kam se kdo přesouvá, ale vím, že s tím nikdo nemá nikdy žádný problém. Není to tak, že by se někam vyslali lidé, aby něco ovlivnili, a pak by zase kočovali dál. Nicméně chápu, že se hledají před blížícími se volbami různé senzace. Toto ale nebude to pravé,“ míní Lauko.

„Chtějí autíčka, chatičky, domečky. Odmítám s nimi být na kandidátce,“
říká Ivo Hařovský, radní Ostravy-Jihu, neuvolněný radní města Ostravy


„S takovými lidmi, kteří o sobě prohlašují, že teď jsme tady my, abychom si koupili autíčka, chatičky, domečky, odmítám být na jedné kandidátce. Po konferenci mi přišly děkovné SMS, hlavně od těch, kteří si myslí totéž, ale mají strach z existenčních důvodů něco podobného říct. Nemůžu mlčet, pokud chci, aby se chyby napravily, a za tou větou si stojím. Nemám nic proti mladým lidem, i já jsem byl mladý, ale výhrady vůči této skupině mladých sociálních demokratů mám proto, že se dříve než pořádně pracovat naučili intrikovat. A intrikami chtějí prorazit v politice.“
Jak mohou hlasovat, když je vůbec neznáme,“
divil se Michal Mrňka, zastupitel Ostravy-Svinova


„Když jsme přišli na schůzi, kde se měla schvalovat kandidátka, na které jsme se den předem dohodli, byli tam Adam Rykala, Radim Lauko a dalších asi pět neznámých lidí. Paní starostka Hauptová zahájila schůzi s tím, že se schválí program. Sedm lidí zvedlo ruku pro. Říkáme: Ale, paní starostko, to nejsou členové, tak přece nemůžou hlasovat o programu schůze. Nereagovala a pořád něco počítala. Paní starostko, co to počítáte, tady zvedají ruku lidé, které jsme v životě neviděli. Vtom se do toho vložil Rykala a řekl: Toto jsou noví členové místní organizace Svinov.“
Jiřina Pavlíková – politoložka:

Musím říct, že je to úžasně chytré. Téměř dokonalý způsob, jak zajistit sama sebe. Stačí jeden obratný manipulátor a principy demokracie jsou v nedohlednu. Připadá mi to jako skvěle připravená a rozehraná šachová partie. Jako by ten, kdo připravoval stanovy ČSSD, dopředu s těmito kroky a postupy počítal. Je to chytré, ovšem stejně hanebné jako pověstné velrybaření. Nechce se mi to říkat, ale asi není nikoho čistého.

MIRKA CHLEBOUNOVÁ, MARTIN PLEVA

>>POZNÁMKA MARTINA PLEVY

„Stěhovaví“ straníci útočí na demokracii

Jsou mladí a touží po moci. Chtějí se mazlit s pocitem vlastní důležitosti, toho, jak zdařile ovlivňují politické dění. Zapamatujme si jejich jména, Rykala, Srba, Lauko, Balcařík, Boháč a možná ještě další. Mladí sociální demokraté z Ostravy si našli skulinky ve stanovách strany a drží tak palec nad tím, co se kde ve městě schválí.

Stěhování jednotlivých členů ČSSD mezi místními organizacemi se v Ostravě díky nim stalo běžnou praxí. Mohou si tak svého člověka dosadit, kam potřebují. Partička spiklenců přijde do sousední organizace, zavede tam svůj pořádek a zase odkráčí. Stojí za nimi i šéf ostravské ČSSD Miroslav Novák, tak kdo by se jim chtěl vzepřít? Strana, která ve svém názvu odkazuje k demokracii, tak ale její principy takovýmito způsoby zásadně porušuje. „Stěhovavá“ úderka má páky na to, jak ovlivnit sestavování kandidátek tak, aby na nich nefiguroval nikdo, kdo by jim mohl házet klacky pod nohy při jejich strmé cestě vzhůru. Mohou mít vliv i na zadávání veřejných zakázek, ze kterých by jim mohlo něco kápnout.

A ačkoliv čerstvý poslanec Adam Rykala v jednom z rozhovorů, který nedávno rozeslal do redakcí jeho asistent Aleš Boháč, tvrdí, že politiku bere jako službu občanům, je nabíledni, že on a jeho kumpáni chtějí posloužit hlavně sami sobě na úkor obyčejných lidí.

Lapidárně vystihl zájmy mladých sociálních demokratů v Ostravě jejich starší spolustraník Ivo Hařovský, když jejich počínání komentoval slovy: „S takovými lidmi, kteří prohlašují, že teď jsme tady my, abychom si koupili autíčka, chatičky, lodičky, odmítám být na jedné kandidátce.“

Nejlepší by ale bylo, kdyby zmizeli z kandidátek a z politické scény právě oni!