Primátor Petr Kajnar podal trestní oznámení, ve kterém žádá policii, aby prošetřila zakázku Městské nemocnice Ostrava na vybavení nemocniční kuchyně, která se soutěžila přes společnost Seller Moravia v roce 2012.

Jak už Deník ve čtvrtek informoval, zástupci nemocnice tvrdí, že vše bylo v pořádku a podle zákona, lidé ze Seller Moravia odmítli poskytnout další informace. Ač tedy bude zjištění případného protiprávního jednání záležet na následné práci policistů, Deníku se podařilo exkluzivně získat detailní informace o zakázce od vítězné a později vyřazené firmy MAVA. Ta vyhrála 9. srpna 2012 soutěž na nemocniční kuchyň s cenou 3,1 milionu korun bez daně. Co se dělo dál?

„Podle zákona jsme museli před podepsáním smlouvy předložit zadavateli společnosti Seller Moravia originální dokumenty o naší kvalifikaci pro realizaci dané zakázky, které jsme v kopiích zařadili už do samotné nabídky. Standardně podle zákona se tyto dokumenty dokládají do patnácti dnů, které běží až po uplynutí desetidenní lhůty na podání námitek. Oni to ale sehráli šarlatánsky a v zadávací dokumentaci si tyto termíny změnili podle svého," líčí hlavní zádrhel Jiří Válek mladší ze společnosti MAVA.

Ostravská rodinná firma, která má s realizacemi velkých kuchyní letité a bohaté zkušenosti, uznává, že nestandardnímu textu v zadávací dokumentaci, který upravoval lhůty, nevěnovala pozornost, protože se řídila platným zákonem. Navíc ji ekonomický náměstek ředitele nemocnice Petr Šmíd přímo vyzval ke schůzce o realizaci, na které se pak také dohodly technické postupy montáží.

„Pak jsme ale začali tušit nějakou levotu a zjistili jsme, že termíny pro odevzdání originálních dokumentů o naší kvalifikaci jsou jiné vlastně je výrazně zkrátili nehledě na zákon. Osobně jsem šel tedy vše na Seller Moravia rychle předat, a to 23. srpna 2012. Podle nich to bylo už po termínu, podle nás, a také podle toho, co říká zákon, jsme ale měli mít čas až do 3. září," vzpomíná dále obchodní ředitel firmy MAVA.

Zástupce Seller Moravia u ale tehdy oznámil, že neposkytli součinnost včas, a tak už byla smlouva uzavřena s druhým uchazečem v pořadí. Tato firma přitom měla nabídku bezmála o milion korun vyšší.

Proč tedy zadavatel neprojevil žádnou snahu, aby původně vítěznou firmu s mnohem nižší cenou sám vyzval k dodání dokumentů?

„Za to, jak to celé probíhalo, nás určitě vyhodit nemuseli, ale asi se jim tenhle způsob více hodil do krámu," nastiňuje ještě Jiří Válek s tím, že všechna svá tvrzení může doložit dokumenty o průběhu zakázky, které si archivuje. Zároveň ho ještě překvapily další věci u této zakázky, jež vyplynuly až z auditu města, jehož výsledky vztahující se k nemocniční kuchyni mu Deník ukázal.

Firma, která zakázku realizovala, totiž podle auditu nedodržela termín dodání, za což jí byla udělena nižší pokuta, než měla, ale hlavně si pak účtovala nereálnou částku za následný servis kuchyně. Za kontroly a údržbu dostávala paušální částku 30 tisíc korun měsíčně.

„Tak častá a navíc drahá údržba nové kuchyně je úplný nesmysl, to jsou doslova vyhozené peníze," dodává Jiří Válek mladší.

„Nemohli jsme postupovat jinak"

Podle ekonomického náměstka Městské nemocnice Ostrava Petra Šmída nemohlo výběrové řízení na vybavení nemocniční kuchyně proběhnout jinak. „V rámci výběrového řízení byla podepsána smlouva s druhým uchazečem v pořadí, protože ten první neposkytl součinnost. Všichni uchazeči o zakázku měli naprosto stejné podmínky, které byly předem známy a byly součástí výběrového řízení, a to do deseti dnů od vyhlášení vítěze, měla firma poskytnout součinnost v dodání potřebných dokumentů. K žádnému zkrácení lhůty z naší strany nedošlo. Podle zákona může zadavatel lhůtu určit v rozmezí jednoho až patnácti dní sám. My jsme určili desetidenní lhůtu," řekl Deníku Petr Šmíd.

Informaci, že se sešel s majitelem první firmy Jiřím Válkem po výběrovém řízení, sám potvrdil. „Nic to ale nemění na tom, že v podmínkách výběrového řízení bylo přesně popsáno, kam se mají dokumenty a v jaké lhůtě doručit a adresa doručení byla u firmy Seller Moravia, která celou zakázku pro nemocnici realizovala. Firma, která byla vyloučena pro neposkytnutí součinnosti, mohla podat stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Já ale nevím o tom, že by takový krok učinila," doplnil dále Petr Šmíd.

Veřejnou zakázku měla na starosti externí společnost Seller Moravia. „Pokud policie prokáže, že došlo k jakémukoliv pochybení, budeme vyčíslenou škodu vymáhat právě po společnosti Seller Moravia. Ta je na takové případy pojištěna," řekl ekonomický náměstek nemocnice Petr Šmíd. Na závěr dodal, že audit, který byl v nemocnici proveden, neměl s kauzou Dědic nic společného. „Byla to pravidelná kontrola. Začala v březnu, tehdy kauza Dědic teprve startovala. Celé je to podle mého názoru jen politikaření." (kom)

Ředitel nastoupil do funkce

Novým ředitelem Městské nemocnice Ostrava se 1. 8. 2014 stal chirurg a dosavadní náměstek pro léčebně preventivní péči Tomáš Mrázek. Na dobu šesti měsíců byl jmenován radou města. Tomáš Mrázek (50) vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě atestace ze všeobecné chirurgie má atestace také z traumatologie a onkochirurgie. Pracoval mimo jiné ve funkci primáře ve Vítkovické nemocnici a od roku 2007 v Městské nemocnici Ostrava.

„Opřu se o závěry auditu města a budu se snažit, abych se v té krátké době alespoň pokusil nastavit základní systémové rysy v některých procesech, které, jak se ukazuje, nemusí fungovat," uvedl s tím, že určitou koncepci „již v hlavě nosí", ale nejprve s ní seznámí nejbližší pracovníky. (ami)

Městská nemocnice si špatné renomé nezaslouží

Radnice, katedrála, muzeum. V centru města je řada objektů, které k němu neodmyslitelně patří. Řadí se mezi ně i Městská nemocnice Ostrava špitál s velkou tradicí, ke kterému má nějaký vztah snad každý člověk ve městě. Ne vždy se ty dojmy sice pojí pouze s radostnými událostmi, ale tak to u nemocnic zkrátka bývá, že někdo v nich na svět přijde, jiný se uzdraví, a někdo bohužel odejde…

Ať tak, či tak, byla by velká škoda, kdyby renomé městské nemocnice poškodily případné nekalé zájmy některých jejích manažerů. Kdyby vytrvalou práci lékařů a sester zabily v očích veřejnosti machinace s veřejnými zakázkami. Ale věřme, že věci minulé se prošetří a vyřeší, a že nový ředitel, který dnes nastupuje dočasně do funkce, udělá za takovými praktikami tlustou čáru a nemocnici od jejích bolestí vyléčí.