Veřejností masivně sledovaná a vesměs odsuzovaná událost z minulého týdne je o to zvláštnější, že Tereza pracuje v Městské nemocnici Ostrava. Její vedení se ale od celé situace distancovalo.

„Jako zaměstnavatel nemáme právo nijak komentovat chování našich zaměstnanců v mimopracovní době a v době jejich osobního volna. Proto na Vaše otázky v této záležitosti nebudeme nijak reagovat,“ uvedl ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig, jenž také odmítl upřesnit, na jaké pozici žena v nemocnici pracuje či jak se navenek potýká se skutečností, že na nemocniční půdě opatření zkrátka dodržovat musí.

Záběr z videa na sociální síti Facebook.
VIDEO: Drama v Ostravě-Porubě. Lidé diskutují o zákroku proti ženě bez roušky

To primátor Ostravy Tomáš Macura byl na žádost Deníku sdílnější. Podle svých slov ze zákroku, který si ze záznamů celý důkladně prostudoval, nemá žádnou radost. A projednával jej i s řediteli Městské policie Ostrava (MPO) a Policí ČR (PČR).

„Dospěl jsem k názoru, který je totožný s výsledkem interního šetření MPO, a sice, že strážníci při řešení tohoto případu postupovali v souladu se zákonem a v žádném podstatném ohledu nepochybili,“ uvedl primátor, podle něhož strážníci mohli zasáhnout důrazněji, ale správně přivolali hlídku PČR s vírou, že „vyšší autorita“ přiměje ženu ke změně postoje. Nestalo se.

Jiné řešení by vedlo k anarchii

„Po celou dobu měla více než dostatek času a příležitostí se eskalaci zákroku vyhnout. Nevyužila toho a situaci vyhrotila do stavu, kdy bezpečnostní složky měly jen dvě možnosti,“ popisuje velitel městské policie a primátor v téže osobě s tím, že veřejná rezignace na dodržování vládních opatření a pootevření dveří k anarchii nepřipadaly v úvahu.

Komentář Aleše Uhra: Holubička z Poruby

„Druhá varianta měla průběh, který známe ze záznamu,“ konstatuje Macura, jemuž je jasné, že zákrok vůči ženě, natož za přítomnosti jejího dítěte, vyvolává silné emoce. Přestože se školení a porady budou ještě více věnovat tomu, aby strážníci takové situace dokázali zvládat pokud možno bez použití donucovacích prostředků, vyslal primátor jasný vzkaz: „Stavím se za postup strážníků!“

Tereza? Něco je špatně

Poukazuje také na skutečnost, která musela napadnout každého duchapřítomného, kdo záznam zásahu z Poruby viděl. „Strážníci a policisté se nacházejí v nezáviděníhodné situaci, bohužel jsou často hromosvodem nespokojenosti, frustrace a agresivity té části rozpolcené společnosti, která s vládními opatřeními zásadně nesouhlasí a programově je odmítá. Strážníci a policisté nicméně plní zadané příkazy a nemají dánu volnost pro individuální výklad platných nařízení,“ zdůrazňuje ostravský první muž, který sice okomentoval okolnosti jednání, ale k samotné paní Tereze se na základě kusých informací vyjadřovat nechce.

Tereza z ostravského sídliště Poruba je „proslavená“ docela dramatickým zatčením.
Nevěřící Tereza obrátila Ostravu i sociální sítě vzhůru nohama

„Pokud je však zaměstnancem městského zdravotnického zařízení a přitom je programovým ‚antirouškařem‘ a popíračem smyslu protiepidemických opatření, pak je to špatně.

Tři pandemické otázky pro primátora Ostravy Tomáše Macuru

Máme za sebou první týden vakcinace ve velkokapacitním centru, kde se nechalo naočkovat pět tisíc lidí. Jak jejich zájem a celkově první týden očkování hodnotíte?
S provozem velkokapacitního očkovacího centra na Černé Louce jsem po prvním týdnu velmi spokojený. Zúročuje se práce, kterou všichni partneři tohoto projektu odvedli při jeho přípravě. Děkuji jim za to.

Jste pro častější či viditelnější nasazování strážníků do míst jako jsou Komenského sady či třeba Černá louka a další odpočinkové lokality, kde lidé v těchto dnech tráví mnohem více času, avšak roušky mnohdy vůbec neřeší?
Neřídím denní rutinní činnost městské policie, od toho má svého ředitele a vedoucí jednotlivých oblastí. Rád bych ovšem připomenul, že strážníci mají řadu jiných úkolů, než je kontrola dodržování vládních opatření – to je vlastně činnost navíc. I v případě městské policie přitom platí, že není proti koronaviru imunní a část strážníků je ve stavu nemocných nebo v karanténě, což má dopad na výkon služby. Při omezených zdrojích je to pak o prioritách. Kontroly dodržování protiepidemických opatření jsou pak spíše než v parcích nebo volných prostranstvích přednostně prováděny na místech s vysokou koncentrací lidí.

Na twitteru jste kritizoval média, že dávají prostor lidem jako paní Tereza. Nemyslíte, že také vy máte možnosti, jak dosáhnout toho, aby lidé opatření dodržovali?
Každý máme takové možnosti, jaké máme. Svým tweetem jsem nekritizoval média jako taková, pouze nesouhlasím s tím, aby se s notným přispěním médií dělaly celebrity z lidí, kteří si rozhodně stát se následováníhodným vzorem nezaslouží.