Vaši profesi nelze přesně definovat, říkáte o sobě, že se snažíte o hledání cesty k harmonii systému, že se snažíte objevit příčinu jakékoliv anomálie. Co si prakticky pod tím představit?
Mou teoretickou základnou je taoismus a kvantová fyzika. Podle nich je vesmír nedělitelný univerzální energetický systém, jehož součásti se vzájemně ovlivňují. Potvrdily to objevy a experimenty v oblasti kvantové fyziky. Obdobně funguje i lidský organismus. Lidský život vzniká z jediné oplodněné buňky, která se pak postupně dělí. Mezi všemi takto vzniklými buňkami zůstává trvalé spojení a ony se pak vzájemně ovlivňují. Rovněž tak naše psychika ovlivňuje fyzické tělo a naopak. Nesoulad a disharmonie v jedné části systému vyvolává nesoulad ve všech ostatních částech organismu.

Studoval jste čínskou medicínu a následně absolvoval stáže v Číně i na Novém Zélandu. Čemu jste se naučil?
Přes neustálý pokrok a významné úspěchy západní medicíny se kvalita života téměř nezměnila. Proti rozšířeným chorobám, jako například zhoubné bujení a kardiovaskulární choroby, nejsou doposud účinné léky. Je zřejmě nutné hledat nápravu ve filozofické a sociální sféře. Musíme přijmout myšlenky starých mudrců, vycházející z tisíciletých zkušeností pozorování přírody, že i my jako součást přírody, podléháme všem jejím zákonitostem. Nemůžeme se tedy považovat za vládce přírody, ale s pokorou přijmout roli její pouhé součásti.

Pracujete také jako terapeut v Beskydském rehabilitačním centru, kde pomáháte pacientům s jejich zdravotními i osobními obtížemi. Co všechno nabízíte?
Kromě diagnostiky a terapie jednotlivých pacientů vedu Tréninkové relaxační skupiny zaměřené na různé psychosomatické choroby, choroby páteře a pohybového aparátu. Používám taoistická cvičení, jogínské prvky, autogenní trénink, dechová cvičení, autostimulaci energetických drah a mikrosystémů Tao-in a podobně. Jedná se tedy vlastně o komplexní působení na tělesnou i duševní oblast. V případě potřeby doporučuji bylinné preparáty podle receptur tradiční čínské medicíny a úpravy bydlení podle starého čínského umění Feng-šuej.

V současné době se nejvíce mluví o vaší nové knížce Terapie tmou, která vyšla v nakladatelství Alpress a jež popisuje tuto unikátní metodu. Jak vás vlastně napadlo vyzkoušet terapii tmou?
Přes nepopiratelné úspěchy a ekonomické přínosy se kvalita života zhoršila jeho celkovou akcelerací po roce 1989. Dochází k neustálému růstu psychosomatických chorob. Ve svých třiapadesáti letech jsem opustil vrcholovou řídící funkci a změnil svůj způsob života. Měl jsem dostatek zkušeností s pracovním přetížením, a tak jsem studiem různých přírodních metod hledal možnosti regenerace lidského organismu. Narazil jsem na prastarou metodu tibetských mnichů yangtik. Spirituální zaměření metody jsem rozšířil na fyziologické účinky tmy a její praktické využití v prevenci, léčbě a rehabilitaci.

Jaká je optimální délka trávení času ve tmě?
Nelze odpovědět jednoznačně, neboť každý klient je jiný a jeho organismus reaguje individuálně. Nejkratší doba pobytu s terapeutickým účinkem je sedm dnů. Ovšem řada mých klientů chce po týdenním pobytu zůstat déle, což není možné, neboť další čekají.

Kolikrát jste tuto terapii absolvoval vy sám? Jaký byl váš rekord v počtu dní strávených ve tmě?
Absolvoval jsem řadu kratších pobytů v rámci testování a přípravy pracoviště terapie tmou. Nejdelší byl deset dnů. Po výstavbě terapeutické jednotky jsem tam strávil padesát dnů. Nejsem příznivcem žádných rekordů, ale devětačtyřicet dnů je základní pobyt mnichů v Tibetu a já jsem si potřeboval osobně ověřit účinky.

Co od této terapie může člověk čekat? V čem podle vašich zkušeností je terapie tmou pro člověka přínosná?
Terapie tmou v našem pojetí působí jako účinná regenerace přetíženého organismu a psychického vyčerpání. Velmi účinně působí proti poruchám metabolismu (obezita), jako prevence a terapie kardiovaskulární chorob (hypertenze), zlepšuje zrak a sluch, urychluje hojení různých zranění, léčí různá kožní onemocnění, zvyšuje odolnost proti zátěžovým situacím a tak podobně. U devadesáti procent klientů nastává výrazné nabuzení energetického systému. Úbytek hmotnosti se pohybuje od jednoho a půl do pěti a půl kilogramu.

Musí člověk podstoupit předem, než stráví určitý čas ve tmě, nějaká zdravotní vyšetření? Není to pro některé skupiny lidí riskantní?
Před nástupem absolvuje zájemce vstupní vyšetření. Jsou vymezeny určité kontraindikace, s nimiž je klient před nástupem seznámen. Pobyt nemohou například absolvovat diabetici s inzulinem anebo osoby s nějakou náročnou medikací. Také osoby s některými psychickými poruchami, infekčními a akutními chorobami a tak podobně.

Co je možné pobýváním ve tmě prožít?
Prožitky jsou ryze individuální. Od bohatých snů přes různé vize, lucidní snění, světelné jevy a tak podobně. Vyplavují se často různá nezpracovaná osobní traumata, které klient ve tmě zpracuje. Číňané říkají, že každá choroba začíná v duši. A právě ve tmě dochází k uvolnění a zpracování různých psychických sedimentů, které jsou základem psychosomatických chorob.

Jak vypadá takový návrat do normálu?
Klient si před ukončením pobytu nasadí tmavé brýle a já jej pomalu vyvedu na denní světlo. Má dostatek prostoru k adaptaci na změnu. Potom jdeme spolu na snídani a povídáme si o jeho prožitcích ve tmě. Na závěr absolvuje výstupní vyšetření a tím končí. Akorát nemůže čtyřiadvacet hodin po výstupu řídit automobil.

Podle vás je terapie vhodná pro lidi, kteří prožívají permanentní stres a napětí, mezi které řadíte také politiky. Možná bychom některé mohli nechat ve tmě natrvalo… Ale vážně - kdo pobytu ve tmě využívá nejčastěji?
Pro některé politiky bych doporučoval úplně jiné zařízení, například takové, jaké si užívá doktor Rath. Z dosavadních 98 absolventů tvořili 54 procent vedoucí pracovníci od střední úrovně řízení až po generální ředitelé a majitele podniků. 5,5 procent tvořili lékaři, 5,5 procent umělci, dvě procenta vědečtí pracovníci a zbytek ostatní.

Setkal jste se s tím, že by tato terapie některému klientovi tak říkajíc „nesedla"?
Z uvedených 98 absolventů ukončili předčasně tři. Jedna osoba pro poruchu technologického zařízení, jedna osoba si vzpomněla po třech dnech pobytu, že neodevzdala daňové přiznání a jedna osoba odešla po dvou dnech se zdůvodněním, že se ve tmě nedá meditovat.

Po celou dobu pobytu má takto izolovaný člověk možnost telefonického kontaktu nejen s lékařem, ale také s vámi. Co se při těchto hovorech dozvídáte? Co vám lidé vyprávějí?
Jednosměrné telefonické spojení na mne, mého zástupce a sesternu slouží pouze pro případ řešení náhlého problému. Jako terapeut, takzvaný opatrovník, navštěvuji klienta podle jeho potřeb každý den. Většinou probíráme spolu jeho sny a vize, které jsou důležitými signály nevědomí. Svěřují se mi s různými osobními problémy a prožitky, takže je to často něco jako zpovědnice.

Pojďme na chvíli o pár let zpět. Čím jste chtěl být jako dítě?
Jsem v podstatě dobrodruh. Odjakživa jsem chtěl být námořníkem, cestovatelem a podobně. Což se mi v modifikované podobě vyplnilo. Projel jsem kus světa. Navštívil jsem řadu klášterů v Himálaji, koupal jsem se v posvátné řece Ganze, meditoval jsem s mnichy v taoistickém klášteře Zeleného berana v Chengdu, na posvátné hoře Emej-šan a tak dále. Avšak nejnáročnější a nejvzrušující byla moje cesta v hlubinách vlastní duše, během mého dlouhodobého pobytu ve tmě.

Čeho se vy sám bojíte? Tma to asi nebude… Bál jste se tmy jako malý kluk?
Tmy jsem se nikdy nebál a vlastně se ani moc ničeho nebojím. Prošel jsem v životě dobrovolně i nedobrovolně mnoha různými zátěžovými situacemi, byl jsem na pokraji smrti a vše jsem zvládl. Znáte to. Co tě nezabije, to tě posílí. K životu patří nejen radosti, ale i strasti. Je potřeba naučit se přijímat obojí. Pokud bych měl z něčeho obavy, tak je to vlastní nemohoucnost, být odkázán na pomoc a péči jiných. Proto se snažím pečovat o své tělo a duši, abych i na konci své cesty tímto životem se mohl o sebe postarat sám.

Kdybyste měl charakterizovat třemi slovy svou osobu, jaká slova by to byla?
Více neví, než ví.

Stalo se vám, že jste v životě něco zmeškal, co už se nedalo vrátit zpátky?
Ano, stalo se mi to mnohokrát. Nejdůležitější je však naučit se s tím vyrovnat. Vždy říkám svým pacientům, ať si nikdy nic nevyčítají. Nemůžete nic vrátit zpět, akorát si stresující výčitkou poškodíte zdraví a zkrátíte život.

Věříte na zázraky?
Nevěřím. Z hlediska teoretických základů, ze kterých vycházím, je vše vysvětlitelné. I takzvané zázraky a různé nadpřirozené jevy.

Řídíte se instinktem, nebo rozumem?
Používám obojí. Ale je to někdy velmi těžké rozlišit. Často se domníváme, že jednáme na základě rozumové úvahy, ale je to v podstatě instinktivní chování. A často se ukazuje, že instinktivní reakce jsou efektivnější než chladný rozumový kalkul.

Koho obdivujete?
Starověké mudrce, kteří bez různých vynálezů současné vědy došli k poznatkům, které my teprve objevujeme. Nebo lékaře tradiční čínské medicíny, kteří dovedli jen podle jednoho prstu stanovit komplexní diagnózu bez tomografu, krevních testů, RTG a různých moderních diagnostických metod.

Každý potřebuje občas „vypnout". Jak si nejlépe odpočinete?
Zalezu do ústraní, jedu někam, kde mne nikdo nezná, kde je klid a nic nehraje. Vypnu mobil, nekomunikuji, nečtu, nekoukám na televizi.

Jezdíte na dovolenou? Kde ji trávíte nejraději?
V městečku Nabeul v Tunisu. Mám tam svoji kavárnu, kde chodím na mátový čaj. Nerozumím, o čem si hosté povídají a tak jen zírám a sleduji, jak jde život.

Co a koho byste si vzal na pustý ostrov?
Naši Rozárku (fenka schi-tzu).

Co vás v poslední době trápí?
Nic mne nějak zvlášť netrápí, vše je tak, jak má být.

Je nějaké heslo, rčení, moudro, kterým se celý život řídíte?
Nemám strach, nemám naději, jsem svobodný člověk.

Malý dotazník

Oblíbená…

… barva: modrá
… knížka: Tao te ťing – O Tao a ctnosti
…místo: oceán a vysoké hory
…město: Sankt Petěrburg
… film: Všichni dobří rodáci
… televizní pořad: Kamera na cestách
… hudba: P. I. Čajkovskij – Italské capriccio a písničky Karla Kryla
… počasí: když prší a svítí slunce
… roční období: Jaro
… jídlo: pečená chobotnice s vepřovým kolenem
… zvíře: drak
… auto: Mazda, Honda
… květina: jasmín
… pohádková postava: jednorožec
… webová stránka: www.medicineman.cz

A – AMULET. Nosíte při sobě nějaký, bez kterého se neobejdete?
Přívěsek double hook od přátel Maorů.
N – NOTY. Umíte hrát na nějaký hudební nástroj?
Kdysi jsem hrál na kytaru.
D – DÁREK. Který dárek vám v poslední době udělal radost?
Stolní svěrák.
R – REDUKCE. Co byste ve svém životě měl zredukovat?
Pracovní úsilí.
E – EMOCE. Dáváte najevo své emoce? Jste emotivní člověk?
Někdy ano.
W – WHISKY, PIVO, VÍNO. Co byste si dal nejraději?
Víno.

A – AFRIKA, AMERIKA, ASIE, AUSTRÁLIE? Kam byste se vydal?
Do Afriky
L – LÁSKA. Co se vám vybaví, když se řekne slovo láska?
Energetická investice.
O – OBLOHA. Co se vám honí hlavou, když si prohlížíte oblohu? Nekonečnost vesmíru a nepatrnost problémů, které prožívám.
I – INFORMACE. Jak je nejčastěji čerpáte?
Z internetu.
S – SAMOTA. Jak dlouho vydržíte být sám?
Velmi dlouho.

U – UTOPIE. Co je pro vás naprostá utopie?
Že lidé změní myšlení.
R – ROZCVIČKA. Cvičíte ráno?
Ano, cvičení tao jin.
B – BUDOUCNOST, nebo MINULOST? Kam byste nahlédl raději?
Nikde. Vše je jen tady a teď.
I – INVENTURA. V čem byste si měl udělat takovou osobní inventuru?
Ve své knihovně.
Š – ŠAMAN. Považujete se za šamana?
Ne. Se slovy mistra jsem zrnko písku, kapka vody, prach ve větru. Ve své knize Žít Feng-šuej píši: Není guruů ani učitelů. Všichni jsme jen žáci prožívající současnou existenci, jež může být, budeme-li chtít, harmonická.

Andrew Alois Urbiš

Psycholog, terapeut a filozof se narodil v roce 1946 ve znamení ohnivého Psa ve Frýdku. Vyučil se strojním zámečníkem a později vystudoval denní studium jednooborové psychologie. Pracoval řadu let jako klempíř, redaktor, psycholog a personální ředitel. Manželka Eliška pracovala jako provozní hotelu a je v současné době v důchodu. Syn Martin, 44 let, pracuje v oblasti IT a Radek, 43 let, v oblasti reprografie a reklamy. V současné době žije v Ostravici.