Možná vám při rozhodování o tom, komu dát hlas, pomůže malá rekapitulace, jak se samosprávám dařilo plnit své sliby v právě končícím volebním období. Deník do jednotlivých ostravských městských obvodů nahlédl v uplynulých týdnech každé pondělí, dnes vám přinášíme závěrečný díl našeho speciálu.


Moravská Ostrava a Přívoz

Není největší, ani nejlidnatější, přesto je postavení Moravské Ostravy a Přívozu (MOaP) mezi městskými obvody velmi výrazné. Vždyť jde o centrální část moravskoslezské metropole. Volby zde před čtyřmi lety vyhrála s jasnou převahou ODS, která nakonec uzavřela velkou koalici se „stříbrnou“ ČSSD. V opozici skončily KSČM, SNK ED a Strana zelných, které často k dění v obvodu nešetřily kritikou.

Podle starosty Miroslava Svozila (ODS) se toho v centrálním obvodu v uplynulém období stihlo udělat hodně. Do rozvoje této městské části šlo přes půl miliardy korun. „Investice směřovaly především do našich základních a mateřských škol, na regeneraci sídlišť Varenská a Šalamouna, do rekonstrukce ulic, nad rámec investic také na výsadbu a údržbu zeleně,“ vyjmenoval Svozil.

Neopomenul připomenout také zahájení rekonstrukce hlavního nádraží v Přívoze. Za velký úspěch považuje i to, že se podařilo prosadit vyhlášky o omezení provozu výherních hracích přístrojů a zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti. „Mezi nezdary počítám to, že došlo ke zpoždění revitalizace Komenského sadů,“ uvedl dále starosta MOaP a dodal, že v následujícím období by chtěl řešit zejména neúnosnou situaci s parkováním ve středu města či podpořit dostavbu centra o nové bydlení.

Ačkoliv investice do rekonstrukcí ulic v obvodu pomohly zlepšit stav v centru Ostravy, ne vždy zřejmě byly zakázky zadávány hospodárně. Deník například opakovaně upozorňoval na podezření, že ve veřejných zakázkách na radnici MOaP vítězily spřízněné firmy a že ceny za provedení prací mnohdy značně přesahovaly částku stanovou pro výběrové řízení projektantem.

Politická strana– lídr

ČSSD– Jiří Havlíček, 58 let, místostarosta
DSSS– Iveta Machová, 36 let, sekretářka
KSČM– Jaroslav Bečák, 61 let, manažer
KDU-ČSL– Rudolf Zahradník, 49 let, ekonom
ODS– Miroslav Svozil, 53 let, systémový inženýr
Ostravak– Petra Bernfeldová, 33 let, státní zaměstnanec
Strana zelených– Ladislav Vrchovský, 62 let, novinář
Suverenita - blok J. Bobošíkové– Květoslav Šebesta, 54 let, ředitel firmy
TOP 09– Kateřina Švejdová, 42 let, zástupce ředitele školy


Svinov

Bude tady stát nový fotbalový stadion? A kdy se konečně zbourá plato u nádraží? To byly dvě stěžejní otázky, které se v uplynulém volebním období točily kolem městské části Svinov. Stadion se zatím nestaví, plato šlo k zemi až teprve nedávno. Obě záležitosti však má pod sebou magistrát.

Co tedy v uplynulých čtyřech letech řešilo vedení obvodu? Volby ve Svinově sice vyhrála ODS, křeslo starostky však nakonec získala Hana Hauptová z ČSSD. Sociální demokraté se totiž dohodli na koalici s Nezávislými, KDU-ČSL a Stranou zelených, čímž získali potřebnou většinu.

„Rekonstruovali jsme stravovací zařízení v jedné ze základních škol i výdejny jídla v mateřských školách. V obecních domech snižujeme energetickou náročnost opravou či výměnou oken, pokračujeme v zateplování budov. Podařilo se nám také opravit několik komunikací a chodníků, vystavěli jsme či rekonstruovali dětská hřiště,“ přiblížila Hauptová.

Největší investicí byla podle ní výstavba nové hasičské zbrojnice. Za úspěch považuje také to, že se opravil tok nevyzpytatelné říčky Porubky a pokračovala rekonstrukce přednádražního prostoru. Mezi nezdary naopak řadí to, že kvůli přibrzděným dotacím nejde podle plánu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

„V plánech do příštích let máme například vybudování přeložky ulice Bílovecké, snížení hlukové a emisní zátěže z provozu na ulici Rudné a na dálnici D47 a samozřejmě pokračování rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů,“ doplnila Hana Hauptová.

Ve spojitosti se Svinovem Deník v nedávné době upozornil také na takzvanou Kauzu Stěhovaví. Psali jsme o tom, jak si ostravští mladí sociální demokraté vytvářejí vliv uvnitř své strany mimo jiné tím, že stěhují členy mezi městskými organizacemi a ti pak hlasují podle jejich doporučení. Podezřelé stěhování proběhlo také do Svinova.

Politická strana– lídr

ČSSD– Hana Hauptová, 60 let, starostka
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů– Zdeňka Popková, 53 let, OSVČ
KSČM– Jiří Kusýn, 53 let, technik
KDU-ČSL– Eduard Dvorský, 46 let, místostarosta
Nezávislí– Radmila Jančíková, 65 let, učitelka MŠ
ODS– Eva Poštová, 61 let, ekonomka
SNK ED– Jiří Vonšík, 52 let, ředitel firmy
Strana zelených– Pavel Mitura, 54 let, ředitel příspěvkové organizace
Svinovské sdružení nezávislých kandidátů– Helena Wieluchová, 52 let, ekonom
TOP 09– Tibor Tomanovič, 39 let, inspektor kvality


Martinov

Voliči v Martinově preferují nezávislé strany. Tak by se aspoň dalo nahlížet na tamní volební výsledky z roku 2006. Do zastupitelstva se totiž dostaly tři strany s přízviskem „nezavislí“, starostou se stal Karel Civín z vítězného seskupení NK-Martinov2006. Ve volbách se zde prosadily ale také ODS a KSČM.

„Za největší úspěch považuji vybudování víceúčelového sportovního hřiště. Zrealizovali jsme také opravu některých místních komunikací a chodníků. Na některých našich budovách jsme provedli opravu střech a zrekonstruovali sociální zařízení. Pro bezpečnost občanů se nám podařilo formou nového dopravního značení zakázat průjezd nákladních automobilů přes městský obvod,“ uvedl starosta Civín.

Přínosná podle něj bude také realizovaná investice do vybudování semaforu řízeného radarem, který se v případě překročení povolené rychlosti řidičem rozsvítí červeně. „Zařízení ale bude funkční až poté, co jej ČEZ napojí na elektrickou energii. Pak půjde o první bezpečnostní zařízení tohoto typu na území Ostravy,“ pokračoval starosta Martinova.

A nezdary a případné další plány? Na opravu stále čeká komunikace K Turkovu, která je ve velmi špatném technickém stavu. Problémy, které stály rekonstrukci v cestě, se však zdají být dořešeny a práce by v příštím volebním období mohly začít. Mezi další cíle patří mimo jiné rekonstrukce kaple či přivedení vodovodního řádu a kanalizace do odlehlejších míst.

Politická strana– lídr

KSČM– Jana Míková, 48 let, vysokoškolský pedagog
Nezávislí kandidáti– Karel Civín, 55 let, starosta
Noví nezávislí kandidáti– Čestmír Křížek, 29 let, zástupce velitele JPO
ODS– René Holcapfel, 20 let, student
Za větší bezpečnost občanů Martinova– Jan Holuša, 64 let, stavební technik


Nová Ves

Novou Ves, obvod rozprostírající se podél břehu řeky Odry a v blízkosti jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě, řídila v uplynulých čtyřech letech starostka Jana Kubová (ODS). Spolu s její stranou, která zde volbám v roce 2006 jasně dominovala, se dostalo do zastupitelstva ještě SNK ED.

„Podařilo se nám zlepšit vzhled obvodu pravidelnou údržbou zeleně a úklidem veřejných prostranství a zastávek. Využili jsme k tomu ve spolupráci s úřadem práce pomoci takzvaného institutu veřejné služby,“ vyjádřila se Kubová a pokračovala: „Postavili jsme velmi navštěvované dětské hřiště, podpořili jsme výstavbu rodinných domů v našem obvodu, opravili jsme několik místních komunikací a postavili čekárnu MHD. Pravidelně také likvidujeme černé skládky.“

K neúspěchům uplynulých čtyř let podle starostky patří to, že se nepodařilo získat podporu města pro dokrytí finančních prostředků na výstavbu školky. „Tento záměr si klademe za cíl vyřešit v dalším volebním období. Spolu s tím chceme dokončit s pomocí magistrátu realizaci protipovodňových opatření a další projekty v rámci odstraňování následků důlní činnosti v obvodu,“ dodala Jana Kubová.

Politická strana– lídr

ČSSD– Adam Roško, 21 let, jeřábník
ODS + Nezávislí kandidáti– Jana Kubová, 60 let, referent


Petřkovice

Dokončena byla rekonstrukce náměstí, kompletně se opravila stará mateřská škola. Nové šatny na fotbalovém stadionu doplnily už dříve postavenou tribunu a dotvořily tak poměrně malý, ale útulný sportovní areál. Velká radost zavládla i v základní škole, která prošla částečnou rekonstrukcí.

To jsou podle starosty Jiřího Dřevjaného (ODS) hlavní úspěchy, které se v uplynulém volebním období podařilo zrealizovat v městském obvodu Petřkovice. Občanští demokraté zde zvítězili s drtivou převahou, do zastupitelstva poslali voliči ještě KDU-ČSL a KSČM.

„Provedené úpravy hasičské zbrojnice umožnily, aby hasiči disponovali téměř novým vozidlem Tatra, a jsou tak schopni v případě požáru poskytnout okamžitou pomoc. Díky všemu, co se podařilo zrealizovat, jsou Petřkovice zase o něco krásnější a to je pro nás největší úspěch,“ konstatoval Dřevjaný.

Velkým dluhem vůči celé obci je podle něj dobudování kanalizace. V plánech je také dokončení rekonstrukce školní budovy, jejího sportovního areálu stejně jako revitalizace hřiště u fotbalového stadionu. „Dále bychom chtěli vybudovat parkoviště za obchodem Hruška, zateplit některé domy v majetku obce, rekonstruovat hasičskou zbrojnici či zřídit kamerový systém,“ nastínil cíle starosta Petřkovic.

Politická strana– lídr

ČSSD– David Michalík, 38 let, elektromontér
KSČM– Josef Hurtík, 57 let, právník
KDU-ČSL– Martin Pražák, 47 let, ředitel Charity Ostrava
ODS– Ivo Mikulica, 48 let, ředitel


Lhotka

Polovinu všech platných hlasů získali před čtyřmi lety v městské části Lhotka občanští demokraté. Obsadili tak křeslo starosty, do kterého usedl Josef Šrámek. Do vedení obvodu se ale dostaly i další dvě strany, které zde ve volbách uspěly, a sice SNK ED a ČSSD.

„V uplynulém volebním období se nám podařilo zrealizovat několik investičních projektů, jako například víceúčelové hřiště u Základní školy, cyklostezku na ulici Bobrovnické či výměnu oken a střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice. Za největší úspěch však považujeme vybudování celkové technické infrastruktury na ulici Pod Vysílačem,“ sdělil starosta Lhotky.

Mezi body, které si naopak jako dokončené zatím nemohl odškrtnout, patří vybudování propojovacího chodníku z ulice Petřkovické na ulici Starou čtvrť, a to z důvodu nevyřešených majetkových poměrů. Ulice Stará čtvrť, kde vyrostla řada nových domů, navíc ani nemohla být z finančních důvodu rozšířena.

„Tyto nezrealizované věci bychom chtěli dokončit v následujícím volebním období. Kromě toho chceme vybudovat nové kabiny na fotbalovém hřišti, točnu s odstavnou plochou na konci ulice Televizní, rozšířit ulici Hlohovou a také postavit v tenisovém areálu novou badmintonovou halu,“ doplnil Josef Šrámek.

Politická strana– lídr

ČSSD– Jana Pěluchová, 44 let, úředník odboru investičního
Nezávislí kandidáti– Patrik Glumbík, 37 let, obchodní manager
ODS– Josef Šrámek, 54 let, starosta
TOP 09– Pavel Kačmař, 48 let, manažer banky

Zdroj: volby.cz
Všechny články ke komunálním volbám v Ostravě ČTĚTE ZDE!