Sopranistka Martina Janková, herečka Ivana Chýlková, zpěvák a herec Richard Krajčo, klavírní virtuosové Ivo Kahánek, Martin Kasík či operní pěvec Jan Martiník… To jsou namátkou jen některá ze jmen dnes úspěšných umělců, kteří v minulosti studovali na ostravské Janáčkově (či Státní) konzervatoři. Přidají se k nim časem i další?

„V současné době studuje na této střední umělecké škole 342 žáků. Předpokladem ke studiu jsou talent a schopnost každého žáka tvrdě na sobě pracovat," uvedla Soňa Javůrková, ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (JKO).

TALENT A PÍLE

Řada absolventů konzervatoře pokračuje poté ještě ve studiu na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického směru. Ostatní jdou do orchestrů, divadelních angažmá nebo učí. A jaký je momentálně zájem o umělecké obory na této škole?

„Zájem odráží stav společnosti. Rodiče preferují pro své děti všeobecné vzdělání a tím se posouvá rozhodnutí o jejich profesionálním životě do vyššího věku. To bohužel u hudebních či tanečních oborů není možné. Je škoda, že už nemáme gymnaziální třídu, která byla právě určena takovým talentům," dodává Soňa Javůrková.

„Tak například letos projevilo o atraktivní herectví zájem třiasedmdesát děvčat a chlapců, zatímco uchazečů v hudebních oborech bylo šestatřicet a z toho třeba o hru na housle se přihlásili pouze tři zájemci, takže počet každým rokem kolísá," doplnila Soňa Javůrková. Podle jejích slov letos škola neotevřela dva obory neoperní zpěv a současný tanec.

„Přihlásilo se ale více zájemců o klasický tanec (balet) a možná se zase příští rok urodí více houslistů nebo fagotistů a ke zkouškám přijde méně malých tanečníků," uzavřela naše setkání Soňa Javůrková.