Odborná komise vybírala z dvacítky nominovaných mimořádně aktivních osobností starších 65 let navržených seniorskými organizacemi, městskými společnostmi a jednotlivci.

Vítěz ankety vzejde z šestice nominovaných, kterými jsou Lumír Adamus, Miroslava Jurošková, Zdeněk Kudělka, Vladimír Slavík, Markéta Vartová a Milan Weber.

Společně s tradiční kategorií jednotlivců budou letos potřetí vyhlášeny výsledky ankety Klub seniorů roku 2016. Z patnácti nominací členové komise vybrali jeden seniorský klub působící na území města Ostravy. 

Laureáty ceny Senior roku města Ostravy se v minulých letech stali MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko Doleček (2015).