Z počtu karet vydaných pro parkování v roce 2017 (celkem 1243 pro parkování v centru a 1417 pro Fifejdy) lze odhadnout, že stovky žadatelů si budou chtít parkovací karty pro tento rok vyřizovat i v prvních lednových dnech.

Deník zmapoval situaci v místě, kde se karty vydávají. Tedy v budově Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. Edvarda Beneše.

Tady mohou zájemci vyřizovat své žádosti v úředních hodinách, tedy v pondělky a ve středy od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Ve čtvrtky pak od 8 do 11.30 a od 12.30 do 14 hodin.

Ve středu dopoledne museli zájemci o vydání parkovací karty čekat ve frontě slabou půlhodinku. „Až tak strašné to není, měl jsem trochu obavu, že to bude trvat déle. Vidím, že úřednice pracují rychle a otevřeny jsou všechny čtyři přepážky. Když si navíc uvědomím, že jsem si mohl bez fronty kartu pořídit už loni v listopadu nebo v prosinci a bez čekání, tak si nemám na co stěžovat. Akorát si z toho vezmu ponaučení a kartu na ten další rok si přijdu vyřídit dříve,“ odpověděl s úsměvem mladý muž, který bydlí v centru Ostravy.

Podle toho, jak s nástupem nového roku přibylo žadatelů o parkovací karty, úředníci očekávají, že obdobný nápor bude pokračovat i v dalších dnech.

Důvod je jasný. Parkovací karty pro rok 2017 přestaly platit 31. prosince a každému majiteli auta tak hrozí pokuta od strážníků Městské policie. I proto by neměli lidé s vyřízením nových karet otálet.

Systém ani podmínky se proti minulému roku v ničem nezměnily a jsou podrobně popsány na internetových stránkách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zjednodušeně řečeno, pro vyřízení rezidentní karty potřebuje osoba s trvalým pobytem v zóně placeného parkování občanský průkaz a technický průkaz od svého vozidla.

Ceny parkovacích karet R na rok 2018 (stejné jako loni)

Centrum
- první vozidlo 840 korun
- druhé a další vozidlo 12 tisíc korun

Fifejdy
- první vozidlo 180 korun
- druhé vozidlo 6 tisíc korun
- třetí a další vozidlo 12 tisíc korun