V Ostravě se znovu pokusí své senátorské křeslo obhájit starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková. Ta před šesti lety ve finále senátních voleb porazila se ziskem 56,73 procenta hlasů zubní lékařku a tehdejší městskou zastupitelku za ODS Hanu Herákovou a nahradila v Senátu Mirka Topolánka.

Jak dopadnou senátní volby letos? Záleží na voličích.

Inspirovat se můžete i následujícími minirozhovory.

RNDr. Radoslav Štědroň, 55 let, podnikový ekolog, koalice Senátor pro Ostravu (Nezávislí starostové, Demokracie, Klub angažovaných nestraníků – KAN, Strana práce, Konzervativní strana, Masarykova demokratická strana, Občané.cz)

Proč kandidujete do Senátu?

Protože vím, že kdybych byl připuštěn na startovací čáru s ostatními kandidáty, tak vyhraju. A navíc mi dohořívá knot.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Mohli by tam konečně nasadit někoho, kdo bude vymetat tu špínu z parlamentu. A nemyslete, že nevím, o čem je řeč – půjde mi o život.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Připravím spolu se svými kolegy návrh nové ústavy, viz můj program, navrhnu Senátu na zrušení zákon o registrovaném partnerství.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Já nejsem žádný lobbista, úkolem senátora je podílet se na zákonech této země, v tom je nezastupitelný, nenahraditelný. Pro můj rodný kraj musí pracovat zastupitelé obcí a kraje. Jenom ve výjimečných případech.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Profesní – že jsem nebyl po XI/89 ani den nezaměstnaný (byl jsem před listopadem 89 – nepsal jsem tak, jak komunisti chtěli. Politický – že mě teď podporuje v mé nominaci šest dalších vynikajících stran.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil kdybyste nemohl sám sebe?

Nikoho.
Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., 67 let, prorektor VŠB-TUO, TOP 09

Proč kandidujete do Senátu?

Chci nabídnout životní zkušenosti získané ze vzdělávání dvou generací inženýrů za čtrnáct let ve funkci rektora VŠB-TUO a šest let ve funkci prorektora. Chci využít svých mezinárodních aktivit pro vzdělávání českého inženýra 21. století.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Dosavadní životní dráhou ve veřejném vzdělávacím sektoru jsem dokázal, že mi jde o veřejný zájem, o rozvoj Ostravska, ne o naplnění svých soukromých zájmů.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Reformu vzdělávacího systému, která nasměruje ČR k růstové trajektorii v dlouhodobém časovém horizontu. Reformu vědy a výzkumu, která bude více orientovaná na potřeby inovací jako klíče pro zvýšení konkurenceschopnosti jak naší země, tak Ostravska. V oblasti životního prostředí budu prosazovat, aby se už neopakovalo to, co zažíváme s výkupem solární energie.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Je to legitimní, ale musí být vždy opřeno o seriózní analýzu. Lobbing musí sledovat zlepšení života lidí v regionu. Nebudu se zdráhat zvednout hlas, aby byl v Praze slyšet.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Rozvoj VŠB-TUO za posledních dvacet let, kdy jsem byl v čele této školy, může nevidět jen ten, kdo nechce vidět.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?

Kdykoliv jsem v nějakých volbách kandidoval, nikdy jsem sám sebe nevolil. Stejně tomu tak bude i v letošních senátních volbách. Nebudu také volit nikoho z mých protikandidátů.
Ing. Justina Kamená, 55 let, ekonomka, KSČM

Proč kandidujete do Senátu?

Již léta senátoři poslušně a beze vzdoru přihlížejí k likvidaci naší republiky. Poslušně a bez reptání schválí vše, co vyprodukuje Poslanecká sněmovna. To se musí změnit a já se o tuto změnu chci také přičinit.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Voliči si již dnes uvědomují, že v parlamentních volbách pochybili, když dali své hlasy TOP 09 a VV. Většině došlo, že musí v říjnu volit jinak - lidi, kteří mohou v Senátu přibrzdit rychle se blížící chudobu pro mnohé z nich, tedy senátory z levicových stran.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Nejdůležitější je zajištění práva na práci, aby zaměstnanci dostávali za svou práci důstojnou mzdu. Zajištění práva na bezplatnou zdravotní péči, aby k lékaři mohl jít každý, kdo má zdravotní potíže, nejen ten, kdo má v kapse peníze. Aby byla přijata opatření na podporu malých a středních firem, aby nedělaly jen subdodavatele za nízké ceny.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Senát by měl plnit svou funkci, tou je kontrola práce Poslanecké sněmovny. Již z této funkce vyplývá, že senátor nemůže být lobbista jen za svůj obvod.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Skoro dvacet let podnikám v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní. Tím, že se daňové zákony stále mění, je nutné je sledovat a neustále se vzdělávat. Je to náročné, ale uspokojuje mě to. V letech 1995 až 1998 jsem byla starostkou Slezské Ostravy. Pro mě je to obrovský úspěch.

Koho ve vašem obvodu byste zvolila, kdybyste nemohla sama sebe?

Vždy bych volila senátora s levicovým smýšlením.
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., 48 let, náměstek primátora, ODS

Proč kandidujete do Senátu?

Senát musí potvrdit výsledky parlamentních voleb a umožnit tak rychlou realizaci změn, o které si v nich lidé řekli. Chci vrátit roli senátora to, co k ní vždy patřilo – má znát svůj obvod a pracovat pro něj. Občané by pak měli vědět, kdo je jejich senátor a co dělá.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Díky působení ve veřejné správě - od oblasti průmyslové ekologie po vedení Ostravy - znám do detailů svůj volební obvod. Mám zkušenosti a dost energie měnit věci k lepšímu. Současně nekandiduji jinam. Pozice senátora nesmí být druhým zaměstnáním, přilepšením z peněz daňových poplatníků.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Chci se soustředit na zdravé veřejné finance (souvisí to s mojí prací za poslední čtyři roky), na ochranu životního prostředí (moje původní profese, téma životně důležité pro Ostravu) a na zvýšení bezpečnosti - rychlé postihy i za pouliční kriminalitu, nové preventivní programy, novelu trestního řádu a systém bezplatné právní pomoci pro lidi v nouzi.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

V Senátu senátor lobbovat nemůže – nemá jak, ale jinde ano. Chci podporovat projekty Nová Karolina, Černá louka a Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic, být členem neziskových sdružení v obvodu. Přispět k řešení dopravy pomocí inteligentních systémů.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Mým celoživotním profesním tématem je vyčištění a nové využití území Karoliny. Území je čisté a rostou tu první budovy. Za největší úspěch ve vedení Ostravy považuji to, že jsem město provedl úskalím dopadů finanční a hospodářské krize.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?

Zdeňka Nytru, ředitele hasičského záchranného sboru kraje, který je mým náhradníkem pro kandidaturu do Senátu.
Ing. Antonín Maštalíř, 57 let, starosta, ČSSD

Proč kandidujete do Senátu?

Aby můj hlas pomohl proti necitlivým škrtům současné vlády. Ano racionálním reformám, ne necitlivým škrtům, které dopadají na nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Chci zúročit zkušenosti, kterých jsem nabyl v komunální politice, pro region Ostravska, kde žiji a bydlím od svého narození.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Zlepšení životního prostředí na Ostravsku, bezplatné a plně dostupné zdravotnictví pro všechny občany, maximální a plošné zajištění bezpečnosti občanů a zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Jako senátor nemám možnost promlouvat do rozpočtu, ale ve spolupráci s poslanci a krajskými zastupiteli mohu ovlivňovat tvorbu zákonů, které Ostravsko potřebuje.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

V posledních čtyřech letech, kdy jsem vykonával funkci starosty Slezské Ostravy, se mi podařilo získat rekordní příliv investic do našeho obvodu. A to považuji za svůj hlavní politický i pracovní úspěch.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?

Popravdě nevím, protože každý z kandidátů má ve svém programu něco, co mě zaujme, ale nikdo nenabízí komplexní program, se kterým bych se osobně ztotožnil.
Ing. Aleš Dobrozemský, CSc., 47 let, VŠ pedagog, OSVČ, Věci veřejné

Proč kandidujete do Senátu?

Naše republika potřebuje radikální změny, jinak se dostaneme všichni do vážných problémů. Nechci jen kritizovat a čekat, ale chci svými zkušenostmi a vědomostmi přispět nutné změny také prosadit.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Znám potřeby občanů Ostravy, a oni se mohou spolehnout, že na ně ani v Senátu určitě nezapomenu.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Protikorupční opatření, ochrana životního prostředí, věda a výzkum.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Myslím, že než lobbování je lepší na svůj obvod rychle přenášet informace, díky kterým se dají využít eurofondy a podobně.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Profesní: osm patentů a nízkoemisní hořák o výkonu 55 MW. Politický: ve funkci starosty jsem zaváděl otevřená výběrová řízení, která okamžitě ušetřila miliony korun.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdyste nemohl sám sebe?

Kdokoliv bude lepší než současné vedení „velké koalice“. Jinak by můj hlas dostal ing. arch. Ivo Gacek.
Ing. Zbyněk Pražák, 55 let, projektový specialista, KDU-ČSL

Proč kandidujete do Senátu?

Odpovím slovy klasika: „Nestačí jen vědět, je třeba vědomostí použít. Nestačí jen chtít, je třeba konat“ J. W. van Goethe. Dodám, že jsem nikdy neměl strach angažovat se ve správných věcech.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Protože mám šestnáctileté zkušenosti z komunální sféry a vím, o čem práce v politice je. Vím, co je to těžká manuální práce. Mám dvanáctileté zkušenosti technika s řízením lidí v provozu. Pocházím z rodiny s pěti dětmi, kde se počítal každý halíř, a vím, jak se žije obyčejným lidem. Protože vychováváme čtyři děti, a přeji si, aby žily v čistějším prostředí, ve skutečně demokratické zemi. Protože mi osud Ostravy leží opravdu na srdci.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Chci se věnovat tomu, aby se slušným a pracovitým lidem nebraly sociální jistoty, aby mohli zakládat rodiny, dobře vychovávat děti a nežili v obavě ze stáří. Aby dopady s oddlužováním státu nesli bohatí lidé i ti chudší úměrně podle výše svého příjmu. Aby si někteří lidé nemysleli, že díky svým finančním možnostem a významným známostem si tu mohou beztrestně dovolit téměř vše.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Pokud bych si to nemyslel, nekandidoval bych. Z let práce v komunální sféře vím, že pokud chci nějakou správnou věc prosadit, je to vždy o vzájemné dohodě a porozumění. Myslím, že jsem takto prosadil v Ostravě mnoho prospěšných věcí, zejména v oblasti zdravotní, sociální a péči o mládež.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Politiku jsem vždy chápal jako službu především na ochranu nejslabších a nejzranitelnějších, a jako možnost prosazovat správné věci. Těší mě, že jsem měl třeba možnost ovlivnit, aby se v Ostravě změnila podoba a kvalita domovů důchodců. Aby byly zajištěny podmínky pro fungování terénních služeb. Aby se tu mohl postavit hospic a další. Z profesního hlediska si cením, že se mi po odchodu z aktivní politické práce podařilo vyvinout nový ideální systém bydlení pro seniory, který je dostupný všem.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?

V této chvíli je tato otázka bezpředmětná, neboť sám upřímně usiluji o přízeň voličů.
Bc. Zdeněk Pavlíček, 42 let, herec, tiskový mluvčí Byty OKD, Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu (Suverenita)

Proč kandidujete do Senátu?

Jsem už dost starý na to, abych ignoroval, co se děje kolem mě, a příliš mladý, abych rezignoval na potřebu to změnit.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Nemám politické máslo na hlavě a nedám se koupit. Do Senátu jdu proto, abych ho zrušil. Jinak než zevnitř to nejde.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

1. Sto tisíc nájemníků bytů OKD má právo slušně bydlet a soudně potvrzený gauner musí dodržet své závazky a sliby. 2. Boj s korupcí: Základním protikorupčním nástrojem je povinné prokázání původu příjmů a majetku u veřejných činitelů, včetně jejich nejbližších příbuzných, a součástí je účinná sankce, tedy možnost zabavit všechen majetek získaný prokazatelně korupcí nebo jiným trestným činem. 3. Moravskoslezský region je rovnocenný s jinými, i když to tak někdy nevypadá.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Zvolí-li mě Ostraváci, budu účty skládat jim. A lobbovat (nejen) za jejich zájmy budu tím, že v Senátu budu prosazovat jejich názory.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Že se kauzou bytů OKD začala řádně zabývat Evropská komise. Teď ještě, aby ministr financí při informování eurokomisařů myslel více na zájmy nájemníků a ČR než na zájmy svého sponzora.

Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?

Radoslava Štědroně.
Ing. arch. Liana Janáčková, 56 let, senátorka, hnutí Nezávislí

Proč kandidujete do Senátu?

Senát je pojistkou demokracie, proto je práce v něm důležitá. U mě se vhodně doplňuje s prací starostky. Mé dlouhodobé poznatky z komunální praxe se promítají do legislativní činnosti Senátu. Naopak mohu pak zákony lépe uplatňovat na radnici.

Proč by voliči měli volit právě vás?

Voliči znají mé názory, které otevřeně prezentuji, nesnáším pokrytectví v politice ani v osobním životě. Pro senátní kampaň je mým heslem: I nadále budu říkat, co si myslím. To dodržím.

Napište tři priority, které chcete v Senátu prosazovat.

Pokusím se vytvořit takové legislativní prostředí, které by samosprávám obcí a měst pomohly zákonně a hlavně účinně řešit nezákonné chování nepřizpůsobivých obyvatel, a tak více chránit slušné lidi, dodržující pravidla chování a všeobecně platné normy a zákony ČR. Docílit, aby nebylo možné zákony zneužívat ve svůj prospěch. Za jejich nedodržování efektivně trestat. Aby se lidem vyplatilo být slušným. To je moje jediná priorita, která však v sobě zahrnuje usilovnou práci na mnoha zákonech včetně novely trestního řádu.

Je možné v Senátu za svůj obvod lobbovat? Pokud ano, jak? Budete to dělat?

Kdokoliv slibuje jakýkoliv lobbing pro svůj kraj či obec, je čirý populista a nerozumí zákonodárné funkci Senátu. Tam se tvoří celostátně platné normy.

Co považujete za svůj dosavadní největší profesní a politický úspěch?

Přes chyby, kterých se jako každý dopouštím, považuji za svůj největší úspěch celou svou dosavadní dvacetiletou praxi jak ve funkci starostky, tak i šest let senátorky.

Koho ve vašem obvodu byste zvolila, kdybyste nemohla sama sebe?

Člověka, který kandiduje za pravici a pravicově i smýšlí.