Zájemci díky němu mají nově k dispozici on-line informace nejen o schváleném rozpočtu, ale hlavně o aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků, tedy příjmech a výdajích v jednotlivých oblastech činností statutárního města.

Pro větší přehlednost jsou příjmy a výdaje podle náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové (ANO) rozděleny do jednotlivých oblastí, jako je například bezpečnost, sociální služby, veřejná správa, školství či zdravotnictví.

„Pak se dále člení až na úroveň jednotlivých účetních položek. Návštěvníci webu mají k dispozici i podrobnější informace než jen souhrnné finanční částky," upřesňuje náměstkyně, do jejíž gesce spadá oblast informačních technologií.

„Detailní zobrazení umožňuje sledovat výdaje města až po konkrétní uhrazené faktury," upozornila Kateřina Šebestová. Samostatně je pak zveřejňováno financování významných investičních akcí realizovaných magistrátem. Městské obvody hospodaří s vlastními prostředky, v detailním pohledu městského rozpočtu lze rozkliknout rovněž finanční transfery jednotlivých obvodů.

„Cílem projektu je vyjít vstříc občanům a zpřístupnit informace o hospodaření města co nejjednodušším způsobem. Jednalo se o další krok poté, co město přistoupilo ke zveřejnění všech uzavíraných smluv," dodala náměstkyně primátora s tím, že v první etapě k projektu klikacího rozpočtu přistoupily také městské obvody Ostrava-Jih, Poruba, Třebovice, Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky.