„Čistírna odpadních vod a kanalizace pro městskou část Josefovice je největší investicí města za posledních osm let. V novodobé historii ji můžeme zařadit hned za kanalizaci, kterou město dokončilo v roce 2012 s náklady ve výši 135,7 milionů korun,“ uvedl starosta města Jaroslav Varga.

Čistička s kanalizací stála 40,4 milionu korun. V Josefovicích se stala nezbytností, neboť počet obyvatel se v posledních letech výrazně zvyšoval.

„Všichni byli donedávna odkázáni na septiky. Vývoz jímek, případně pořízení domovní čističky odpadních vod je ale rok od roku finančně nákladnější. Přičemž stav zdejší vodoteči byl často důkazem, že ne všichni se o své odpadní vody starali v souladu s legislativou a také přírodou,“ doplnil starpsta.

Město si od nové čistírny odpadních vod slibuje nejen naplnění zákonných požadavků v hospodaření se splaškovou vodou, ale především zlepšení životního prostředí v městské části Josefovice a v sousedním Jistebníku.

Čistší rybníky

Po postupném napojení všech domácností v Josefovicích, u kterých to bude technicky možné a ekonomicky reálné, by se měla výrazně vyčistit krajina v blízkosti vodního toku v Josefovivích a do příkopů a vodoteče by se už měla dostávat pouze dešťová voda. Vybudování čističky zvláště oceňují jistebničtí rybáři.

„Při velkých přívalových deštích se splašky z Josefovic vyplavovaly až do rybníků na hranici Josefovic a Jistebníku, což snižovalo kvalitu vody a způsobovalo problémy s chovem ryb. Myslím, že investice do čističky v Josefovicích byla důležitým počinem, který ocení i generace našich dětí,“ prohlásil jednatel společnosti Chov ryb Jistebník Antonín Madzia.

Nová čistírna, jejíž projekt vznikal už od roku 2004, zahájila v květnu zkušební provoz, který bude trvat rok. Za tu dobu by se měla napojit většina domácností z Josefovic. Mezi prvními napojenými objekty vedle několika rodinných domů je také josefovická mateřská škola.

Součástí stavby bylo také vybudování nové kanalizace v Josefovicích v délce 2 157 metrů. Město zároveň nechalo v místní části opravit všechny cesty za 2,5 milionu korun. Následovat by měla oprava povrchu hlavní silnice.