Zájem o služby knihoven ani v době všeobecného rozšíření internetu a rozvoje trhu s elektronickými knihami neklesá. „Objem výpůjček v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě v roce 2013 dosáhl téměř 550 tisíc. Meziročně sice mírně klesá počet fyzických návštěvníků knihovny, zato počet těch virtuálních velmi výrazně roste, v roce 2013 šlo o 646 786 virtuálních návštěvníků," přiblížila zástupkyně ředitelky Moravskoslezské vědecké knihovny (MSVK) Monika Oravová a upřesnila, že ve většině případů jde o uživatele on-line katalogu, kteří přes internet objednávají a prodlužují výpůjčku knih, návštěvníky digitální knihovny a mnoha dalších databází předplácených knihovnou.

„Zájem o klasickou knihu je stále stejný. V Ostravě rádi čtou jak dospělí, děti, tak i senioři na rozdíl od celorepublikových průzkumů. Za minulý rok veřejná městská knihovna zaznamenala téměř dva miliony návštěv. Snažíme se jít s dobou, proto lidem nabízíme elektronické čtečky knih i e-knihy," uvedla ředitelka Knihovny města Ostravy (KMO) Miroslava Sabelová.

V nedávném průzkumu odpovídali dětští čtenáři na otázku, proč chodí do knihovny. „Knížky skončily až na třetím místě. Na druhém místě děti uvedly jako důvod návštěvy to, že mají v knihovně klid a pocit bezpečí. První místo si vysloužily pracovnice knihovny a jejich přístup k dětem," uvedla Miroslava Sabelová a dodala, že kvalifikovaný personál je alfa a omega knihoven.

Toho jsou si vědomi i krajští zastupitelé, kteří nyní schválili novou koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb.

„Každá knihovna má své specifické a nezaměnitelné úkoly a funkce. Koncepce počítá s podporou vzdělanosti a čtenářské gramotnosti, aby se v populaci zvyšoval podíl těch, kteří aktivně využívají služeb knihoven. V následujících šesti letech se intenzivněji zaměříme na zvyšování vzdělání knihovníků, nákup nových knižních titulů a pořizování elektronických knih," uvedl náměstek hejtmana Svatomír Recman.

K TÉMATU:

Některé z moderních aktivit ostravských knihoven:* MSVK ve spolupráci s muzei, archivy a jinými knihovnami v současnosti buduje Digitální knihovnu digitalizovaných regionálních publikací.
* MSVK vydává vlastní elektronické knihy regionálních autorů, které jsou bezplatně ke stáhnutí z webových stránek knihovny.
* MSVK i KMO zapůjčují čtečky elektronických knih.
* KMO pořádá mimo jiné různé výstavy, soutěže i výlety pro děti a zapojuje do svých akcí místní komunity a regionální umělce.
* MSVK je jedinou institucí s univerzálním fondem doplněným o specializované fondy například pro zrakově a sluchově postižené.