Kdysi tam stávala velká koksovna, dnes na rozsáhlém území u centra Ostravy vyrůstá nová moderní čtvrť. Lidé její výstavbu bedlivě sledují, citlivě reagují na každou zprávu, která se Karoliny týká. Naposledy vzplály jejich emoce kvůli mostu, jež měla původně navrhovat známá architektka Eva Jiřičná. Nakonec se však bude stavět levnější varianta lávky bez jejího podpisu. (více zde)

„Vím, že je projekt Nové Karoliny sledován a že je pro mnohé Ostraváky hodně emotivní záležitostí. A je to dobře, lhostejnost není k ničemu. Obecně je ale asi trochu škoda, že se v tomto národě nosí jakási divná potřeba vidět a zdůrazňovat na všem vždy jen něco negativního. Nicméně i tak mám dojem, že toto se Ostravy a Nové Karoliny týká v menší než obvyklé míře a toho si velmi na Ostravácích cením,“ konstatuje v rozhovoru pro Deník Luboš Kočí, šéf českého zastoupení společnosti Multi Development.

Na území po bývalé koksovně Karolině dnes vládne čilý stavební ruch, je to jeden z mála developerských projektů v Ostravě, které se dostaly od plánů k realizaci. Lidé vám přesto příliš netleskají. Bojí se, že na tomto zajímavém území bude jen další hypermarket. Co na tyto obavy říkáte?

V samotné vaší otázce je toho již dost obsaženo. Ano, je to jeden z velmi mála developerských projektů nejen v Ostravě, které se dostaly v uplynulých letech od plánů k realizaci. Málokdo si umí představit to úsilí a práci, které za tímto výsledkem zejména v posledních letech krize jsou. Jestli nám lidé tleskají, nebo ne, je poměrně těžké posoudit v atmosféře negativních českých médií, neboť jimi vytvořený obraz se mnohdy od reality dost liší.

Jaká je tedy ta realita?

Je užitečné se držet faktů. Během původní developerské soutěže na Karolinu se posuzovaly aspekty jednotlivých nabídek, zejména urbanistické. Smlouva mezi Multi Developmentem a městem Ostravou obsahuje celkový urbanistický koncept, fázování, základní objemy a rozdělení všech funkcí v jednotlivých etapách. Nyní probíhající první etapa má nabídnout obchodní, administrativní a obytné plochy, ulice a náměstí včetně podzemního parkoviště, rozsáhlou dopravní infrastrukturu a samozřejmě také lokality pro volný čas. Na tom se nic nemění a bez souhlasu města to ani nelze.

Jak vypadá aktuální stav prací na Karolině?

Ve výstavbě je velké množství venkovní infrastruktury, nové ulice, podzemní parkoviště pod budoucím náměstím, objekt obchodně-zábavního centra. Staví se také bytový dům, připravuje se rekonstrukce obou historických objektů, výsadba zeleně… Nikdo se tedy nemusí bát, že by na území Nové Karoliny byl „jen další hypermarket“. Už sám objekt obchodně-zábavního centra představuje úplně jinou ligu než jakýkoli vámi zmiňovaný hypermarket. Ale zázraky se nedějí a nic nejde přes noc. Takto velké projekty se neplánují s horizontem pár let a toto území má velkou perspektivu teprve před sebou.

Obchodně-zábavní centrum by mělo být v rámci první etapy dokončeno na jaře příštího roku. Co všechno v něm lidé najdou? Kolik prostor už máte předpronajatých?

Jde o obchodně-zábavní centrum nové generace, s unikátním architektonickým řešením na ploše asi 58 tisíc metrů čtverečních. Návštěvníci zde najdou přes dvě stě třicet obchodů všech známých i méně známých značek. Chybět nebudou módní řetězce a butiky, obchody s elektronikou či sportovním vybavením. Dále tam pak bude multikino s osmi sály, moderní supermarket, množství restaurací a kaváren, velký prostor pro dětské hry, fitness studio, letní terasy s posezením a další prostory pro volný čas. V současné době jsou asi tři čtvrtiny ploch pronajaty.

U tohoto objektu se hovořilo o tom, že ho bude navrhovat ateliér OMA světoznámého architekta Rema Koolhaase. Pak se však objevily spekulace, že se na této záležitosti nepodílel. Jak se tedy věci mají?

Přiznám se, že tyto mediální spekulace nějak nechápu a jejich smysl mi poněkud uniká. Základní architektonický koncept objektu založený na principu přesných pravidelných kostek o různých velikostech a výškách umístěných v prostoru volně přecházejících z exteriéru do interiéru sjednocených velkou zasklenou střechou byl vytvořen v ateliéru OMA Rema Koolhaase a jeho partnerů. Koncept evokuje samotné město s bloky, ulicemi a volnými plochami. V dalších fázích projekčních prací se potom na rozpracování podíleli zejména architekti z nizozemské firmy T&T patřící do skupiny Multi Corporation, a to ve spolupráci s českou projekční skupinou K4. Takovýto pracovní model je při projekčních pracích na velkých projektech běžný a obecně používaný. Multi dlouhá léta spolupracuje s významnými architekty a jejího projekty získaly řadu odborných ocenění a cen udělených v mnoha zemích.

Další známé jméno mělo být podepsáno pod lávkou na Karolině. Eva Jiřičná navrhla zajímavý most, který by však podle vás nebyl ufinancovatelný. V čem nastal problém?

Spojovací prvek mezi Novou Karolinou a celou oblastí na západ přes trať je zafixován ve výše uvedeném urbanistickém plánu. Stará lávka bude zbourána a nahrazena novou. Spojení, jehož je lávka součástí, bude ústit do objektu obchodně-zábavního centra, procházet na novou pěší ulici a pokračovat do centra města. Multi iniciativně oslovilo paní architektu Jiřičnou, její výsledný návrh lávky se moc líbil. Po podrobnějším rozpracování projektu a výběrovém řízení na dodavatele se však ukázalo, že by jeho realizace stála sto padesát až dvě stě milionů korun. Je nám líto, že se nepodařilo s paní Jiřičnou dohodnout na jiném, levnějším postupu s jejím autorstvím.

Proč se nemohla hledat spolu s ní další možná řešení?

Výstavba lávky je vázána na termín a poměrně komplikované aspekty, jako je například stanovení výluk na železniční trati apod. Proto jsme byli nuceni lávku nechat upravit tak, aby bohatě splňovala jak urbanistický záměr, tak splnila účel, ke kterému má být budována – tedy přímé a komfortní pěší propojení umožňující spojení z centra města přes území Nové Karoliny na vlakové a autobusové nádraží a dále na oblast západně od Karoliny. Nejde o žádný úmysl, ale o smysl pro ekonomickou realitu a soudnost.

Jak tedy bude vypadat most, který nakonec budete realizovat?

Bude jednodušší, oblouky se nebudou protínat vysoko nad lávkou, podpory půjdou plynule až k zemi a v její polovině se dotkne lávka přímo terénu, což mimochodem výrazně zjednoduší nástup na lávku ze směru od nádraží Ostrava-střed.

Zprávy o tom, že most nebude od Jiřičné, vzbudily mezi lidmi rovněž velké emoce. Vnímáte to, jak je projekt Nová Karolina veřejností ostře sledován, a setkal jste se někdy s něčím podobným?

Vím, že je projekt Nové Karoliny sledován a že je pro mnohé Ostraváky hodně emotivní záležitostí. A je to dobře, lhostejnost není k ničemu. Každý velký projekt vždy vzbuzuje něco podobného. Obecně je ale asi trochu škoda, že v tomto národě se nosí jakási divná potřeba vidět a zdůrazňovat na všem vždy jen něco negativního. Nicméně i tak mám dojem, že toto se Ostravy a Nové Karoliny týká v menší než obvyklé míře, a toho si velmi na Ostravácích cením.

Největším úskalím projektu je nyní zřejmě výstavba kanceláří. Společnosti PasserInvest ztroskotala jednání s vážným zájemcem a musí začít hledat znovu. Jak se to vyvíjí?

Je to bohužel tak. V dnešní ekonomické situaci financovat a budovat objekt s 22 tisíci metry čtverečními kancelářských ploch bez určitého objemu zajištěného kvalitními nájemci předem je takřka nemožné. Tento zájemce se pravděpodobně rozhodl pro jinou možnost, a tak musíme my začít znovu od začátku. Uvážíme-li, jak vypadá situace s kancelářskými prostory v Ostravě, lehké to nebude, ale snažíme se i tak dostát svým slovům.

Objekt se ale nestihne postavit včas. Co to bude znamenat?

Těžko říci, pokusíme se v této etapě s PasserInvestem vybudovat možná menší objem stavby a vše udělat tak, aby veškerá infrastruktura, ulice a náměstí mohly komfortně sloužit obyvatelům. No a mezitím budeme dál jednat a hledat.

Obsadit kanceláře v Ostravě je těžké pro mnoho developerů, co když se PasserInvestu nepodaří přivést zajímavou firmu, která si pronajme větší část plánovaného objektu?

Jak jsem řekl, když to nebude jedna velká, může to být postupně více menších a mezitím se trh může přece jen pohnout, krize netrvají věčně.

V klidu se naopak začal stavět obytný dům. Kolik bytů v něm bude a v jaké cenové hladině se budou pohybovat?

Bytový dům je ve výstavbě, bude v něm asi 240 bytů všech kategorií a velikostí. Pokud vím, tak ceny jsou velmi zajímavé a začínají někde slušně pod třiceti tisíci korunami za metr.

Zaznamenáváte už nyní zájem o bydlení na Karolině?

Ano, poměrně solidní.

V první etapě výstavby je také přestavba historického Dvojhalí, které jste koupili a pak darovali městu. Proč?

Objekty jsou dva, jeden menší – ten byl a je ve vlastnictví města, druhý větší – Dvojhalí, který vlastnilo Multi. Oba jsou součástí projektu, který naše společnost buduje. Během minulého roku proběhlo množství velmi zajímavých jednání souvisejících mimo jiné i s vývojem plánování přilehlé oblasti Dolních Vítkovic. Nakonec bylo dohodnuto, že se Multi vzdá za symbolickou částku vlastnictví objektu Dvojhalí ve prospěch města, a tím uvolní Ostravě cestu ke zcela flexibilnímu rozhodování o budoucí náplni objektů, o způsobu rekonstrukce, financování a budoucnosti. Nadále platí, že Multi má pro oba objekty zajistit vybudování veškeré okolní infrastruktury a dopravního napojení.

Jak bude Dvojhalí využito a co na Karolinu přinese?

Tato otázka už nyní náleží týmu, který připravuje projekt takzvaného Trojhalí. Já mohu jen potvrdit, že jsou to funkce veřejné, sportovně či kulturně a společensky orientované, což v kombinaci s novým prostorem náměstí vytvoří velmi unikátní prostor pro škálu funkcí pod širým nebem či uvnitř historických objektů.

Výstavba Karoliny je rozdělena do čtyř etap, o těch dalších se zatím moc nemluví. Můžete nastínit, co by mělo dále na tomto území vzniknout? Už máte konkrétnější plány o druhé etapě?

Urbanistický záměr je založen od počátku na určitém postupném rozmělňování a mísení funkcí směrem k řece. V dalších etapách postupně poroste částečně funkce administrativní a zejména funkce obytná, podíl zelených ploch a ploch pro volný čas.

Kolik zatím bylo na Karolině proinvestováno peněz? A kdy by měl být projekt kompletně hotový?

Celkové náklady na první etapu jsou přibližně šest a půl miliardy korun, měsíčně se touto dobou prostaví přes sto milionů. Projekt předběžně počítá s dokončením někdy v roce 2018.

Jakou důležitost má tento projekt v rámci celého Multi? Jde o velkou věc, nebo takových a ještě významnějších věcí děláte ve světě celou řadu?

Projekt je v rámci skupiny Multi poměrně ostře sledován, zejména proto, že jeho výstavbu se podařilo obnovit v nelehké době finanční a hospodářské recese, což je i v evropském kontextu výjimečný úspěch. Jsou ale i jiné projekty, které běží nebo se připravují, ať už v Turecku, Německu, Portugalsku, Holandsku či Itálii.

Jak se vůbec daří developerským projektům v období po hospodářské krizi? Jaká jsou úskalí současnosti?

Developerským projektům se v současné ekonomické atmosféře logicky dost dobře dařit nemůže. Developerské projekty svou podstatou – a u velkých to platí dvojnásob – zahrnují velkou škálu disciplín a zasahují do mnoha sfér. Navíc v sobě mají zabudovánu nutnost velmi dlouhodobého plánování. Představují složitý komplex finanční, technický, urbanistický, komerční či demografický, a logicky tedy musí odrážet současný stav ekonomiky a trhu.

Kdybyste se měl znovu rozhodovat – šel byste do soutěže o Karolinu znovu?

Ano, šel bych do toho znovu.

Udělal byste dnes v tomto ohledu něco jinak?

Asi bych byl poněkud opatrnější a držel bych se víc při zemi… Což by ale ovšem zase ztratilo část půvabu. Pro mě emoce do developmentu prostě patří.

Bude podle vás nakonec Karolina chloubou Ostravy? A proč?

Myslím, že bude. Měřítkem, architekturou, infrastrukturou, prostředím a možná taky jako určitý symbol toho, že Ostrava se dívá dopředu a má našlápnuto do budoucnosti…