„To je takový problém vydat za půl roku jedno blbé razítko?“ čertí se Kamil H., který okolo prochází se psem. Komická situace štve více Fifejďanů.

Jedněm se nechce udělat pár kroků navíc, druzí s tím problém nemají, když však dojdou ke kapacitně mnohem menším klasickým kontejnerům, jsou plné. „Slouží asi pro deset baráků, každý druhý den jsou plné.

V době, kdy se řeší další spalovna, by alespoň na toto mohli trochu více myslet,“ zlobí se další z obyvatel místního bloku, jehož středem je proslulé indiánské městečko. Řada lidí tak odpadky hází do popelnic na netříděný komunální odpad.

Podle mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jany Pondělíčkové byly podzemní kontejnery součástí dotační akce na regeneraci sídliště Fifejdy.

„V průběhu jara budou kontejnery zkolaudovány a uvedeny do provozu. V docházkové vzdálenosti se však nacházejí další kontejnery na tříděný odpad,“ říká mluvčí radnice, která v záležitosti nevidí větší problém.