Dopravní komplikace na výpadovce do Beskyd způsobila a bude i nadále působit rekonstrukce mostu 47811-3 mezi Paskovem a Novou Bělou. Stavaři nad dálnicí betonují římsy a postupně osazují zadržovací systém.

Rekonstrukce Mitrovické včetně mostů potrvá až do konce roku. Úplná uzavírka ulice je plánovaná do 8. prosince - povolení najdete zde. 

Archivní záběry kolon a omezení na Místecké v Ostravě:

Objízdné trasy

Objízdné trasy za uzavřenou silnici (sil.) II/478 jsou vedeny obousměrně po sil. I/58 ulici (ul.) Plzeňská, následně po ul. Horní až na sil. I/56 ul. Místecká směr Frýdek-Místek, následně sjezdem na ul. Prodloužená a sil. II/478 ul. Krmelínská. Vozidla směřující směr Paskov pokračují po D/56 až ke sjezdu č. 40 nasil. II/478 ul. Mostní a na kruhové křižovatce vpravo na sil. III/4705 ul. Paskovská/Rudé Armády.

Objízdná trasa při uzavírce sil. III/47811 pro vozidla jedoucí směr Frýdek-Místek a Paskov je vedena po sil. III/47811 ul. Mitrovická, dále pak po sil. II/478 ul. Krmelínská, ul. Prodloužená až na D/56 směr Frýdek-Místek až ke sjezdu č. 40, následně pak po sil. II/478 ul. Mostní a na kruhové křižovatce vpravo na sil. III/4705 ul. Paskovská/Rudé Armády.

Rekonstrukce se dočkají i dva mosty v Ostravě-Nové Bělé.
V Ostravě-Nové Bělé začala rekonstrukce ulice a mostů

Objízdná trasa při uzavírce sil. III/47811 pro vozidla jedoucí ze směru Frýdek-Místek je vedena po D56 až ke sjezdu č. 39 a následně po sil. II/478 ul. Paskovská, ul. Prodloužená a sil. II/478 ul. Krmelínská až na sil. III/47811.

Komplet nová silnice

„Řidiči v Ostravě se mohou těšit na kvalitně opravenou silnici. Během oprav bude zachováno současné uspořádání komunikace. Silnice tedy bude stejně široká jako doposud, bude kopírovat původní vedení i výškové uspořádání. Jen bude prostě komplet nová, bude se po ní jezdit pohodlněji a bezpečněji. Rekonstrukcí projdou i dva mosty, velký vedoucí přes D56 a menší, který vede přes potok Ščučí,“ uvedl už na jaře letošního roku náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická.Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická.Zdroj: Správa silnic Moravskoslezského kraje

Správa silnic Moravskoslezského kraje (SS MSK) aktuálně počítá s termínem dokončení 30. listopadu, jak na konci srpna uvedla na svých webových stránkách společně s přehledem aktuálně provedených a prováděných prací.

Zpráva SS MSK:
>> Prováděna pokládka asfaltových vrstev v místě napojení místních komunikací v centrální části obce (úsek Hrabovská – Krmelínská)

>> Ošetření prac. spár asf. zálivkou za horka v centrální části obce (úsek Hrabovská – Krmelínská)

>> Ukončena výměna a zřízení silničních obrub v centrální části obce. Probíhá dokončování pokládky zámkové dlažby. Práce probíhají v koordinaci s Úmob Nová Bělá, která zajišťuje opravu chodníku pro pěší.

>> Terénní úpravy v centrální části obce (úsek Hrabovská – Krmelínská)

>> Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (betonáž říms + příprava bednění, postupné osazování zádržného systému)