Po nové komunikaci mohou auta jezdit od půlnoci na sobotu 16. května. Naplno už bude fungovat nejen tramvajová, ale i autobusová doprava. Nová stavba bude sloužit také cyklistům, součástí je totiž nová cyklostezka. 

„Jsem rád, že nás nezastavil ani koronavirus a stavební práce jsme dokončili i přes vyhlášení nouzového stavu. Byly to velmi náročné dva roky nejen pro stavebníky, ale i pro řidiče a cestující. A také pro lidi, kteří bydlí v této části Ostravy-Jihu. Děkuji za trpělivost a pochopení dopravních omezení a sníženého komfortu. Teď tu máme novou moderní dopravní tepnu, která nám bude dobře sloužit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Celkové náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 325 milionů korun. Investiční podíl Moravskoslezského kraje (245,3 mil. Kč) byl z 85 procent hrazen z evropských dotačních fondů, 10 procent šlo z krajského rozpočtu a 5 procent z rozpočtu státu.

U Dopravního podniku Ostrava, který financoval část stavby nové tramvajové trati (79, 6 mil. Kč), projekt spolufinancuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Oproti původním plánům však bude stavba levnější. „Dojde k mírné úspoře v řádu milionů korun. Jsem rád, že se stavbu podařilo finančně udržet,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Rekonstrukce Výškovických mostů je podle něj největší investici Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury, a zároveň i nejsložitější. „Zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice nyní vede po šesti nových mostech namísto původních čtyř, které byly ve špatném technickém stavu, a proto musely být zdemolovány,“ přiblížil.

Složitá byla stavba také z dalších důvodů. „V této části Ostravy-Jihu bylo velmi složité najít za frekventovanou Výškovickou ulici náhradní objízdné trasy. V určitých etapách, hlavně když se demolovaly staré mosty, bylo nutné úplně uzavřít nejen Výškovickou ulici, ale také Rudnou a železniční trať, které vedou pod ní,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

„Zároveň jsme museli zajistit v této části městskou hromadnou dopravu a průjezd vozidel složek IZS. Děkuji všem za spolupráci, trpělivost a shovívavost. A také disciplinovanost, díky které tu nedocházelo k nehodám a k vážným kolizím,“ dodal Unucka.