Oproti loňskému prosinci, kdy Deník situaci na hlavním nádraží přiblížil v reportáži v rámci seriálu Ostudy Ostravy, to znamená změnu k lepšímu.

Mezi ty, kdo si tehdy stěžovali na obtíže při přestupování, patřili kromě maminek s kočárky také lidé s pohybovým handicapem.

ŠEST VÝTAHŮ SPOJÍ HALU S NÁSTUPIŠTI

Od včerejška by mělo být putování z hlavní budovy na jednotlivá nástupiště i opačně snadnější nejen pro ně, ale třeba i pro cestující, kteří se hůře pohybují.

Denis Jílek u lokomotivy Škoda 200 v barvě německé národní dopravní společnosti Deutsche Bahn.
Czech Raildays 2017 začal, Ostrava opět hostí Dny kolejové dopravy

Pasažéři totiž mohou využít celkem šest nových výtahů. Ve výpravní budově jsou dva výtahy o nosnosti 1000 kilogramů (13 osob). Jeden spojuje první podlaží s druhým nadpodlažím v prostoru u hlavního vchodu do budovy. Druhý pak vede z druhého podlaží na třetí v prostoru před vstupy do nadchodu.

Na jednotlivých nástupištích jsou čtyři výtahy o nosnosti 630 kilogramů (osm osob). Umístěny jsou v prostoru nadchodu mezi schodišti a vedou k jednotlivým nástupištím. Investice na jejich výstavbu činila zhruba 20 milionů.

VÍCE KOLEJÍ MEZI SVINOVEM A HLAVNÍM NÁDRAŽÍM

Náměstek oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro techniku Libor Tkáč uvedl, že instalace výtahů je počátkem rekonstrukce celého železničního uzlu Ostrava.

„Záměrem ministerstva dopravy a SŽDC je rekonstrukce v širším rozsahu od Ostravy-Svinova přes hlavní nádraží až k Ostravě-Kunčicím. Úpravy by měly zajistit zrychlení průjezdu Ostravou-hlavním nádražím. V praxi je záměrem, aby se navýšilo v současnosti dvoukolejní napojení mezi Svinovem a hlavním nádražím. To totiž v současnosti omezuje kapacitu dráhy. Předpokládá se rovněž modernizace zastávky Stodolní, kde by mělo dojít k prodloužení nástupišť pro vlaky dálkové dopravy. Vybudován by měl být i podchod k nástupištím ve stanici Ostrava-Střed," uvedl Libor Tkáč.

Zmíněné i další úpravy by podle něj měly vést k tomu, aby Ostravou procházela vysokorychlostní železniční trať. Uskutečnění zmíněných prací nelze podle Libora Tkáče očekávat ale dříve než v roce 2023.