Jmenování ředitele Jiřího Havrlanta do čela největšího zdravotnického zařízení v regionu podle všeho přinese konečně konstruktivní řešení sporů.

Naznačuje to alespoň nově podepsané memorandum o vzájemné spolupráci. To by mělo v budoucnu sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. Tyto základní úkoly si stanovili děkan LF OU Arnošt Martínek a ředitel FNO Jiří Havrlant.

„Mám radost z toho, že FNO má nového ředitele s plnohodnotným mandátem. S panem doktorem Havrlantem jsem od jeho jmenování do funkce ředitele v úzkém kontaktu. Věřím, že se nám společně podaří obnovit vzájemnou spolupráci, která byla narušena v důsledku nesmyslných destabilizačních kroků předchozího ředitele Evžena Machytky,“ říká děkan LF OU Arnošt Martínek.

Stabilizovat vztahy chce co nejrychleji také Jiří Havrlant: „Stanovili jsme si cíle, kterých bychom chtěli v nejbližších měsících dosáhnout. Věřím, že zejména společným dialogem se nám podaří narušenou důvěru opět obnovit,“ poznamenal Havrlant.

Kromě sjednocení podmínek výběrových řízení na přednosty klinik v souladu se standardy lékařských fakult ČR se oba shodli na nutnosti intenzivnější personální spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Také proto děkan Martínek navrhl, aby byl členem Vědecké rady LF OU právě Jiří Havrlant. „Ještě to musí schválit akademický senát lékařské fakulty, ale věřím, že jeho členové nebudou mít k tomuto návrhu žádných námitek,“ dodal Martínek.

Společně s Jiřím Havrlantem se bavili také o možnosti zavést pro větší motivaci studentů v rámci jejich praxe ve fakultní nemocnici speciální stipendijní programy. Intenzivněji spolupracovat chtějí i na organizaci zahraničních pobytů pro studenty a lékaře fakultní nemocnice. „Jsem přesvědčen, že pokud výše zmíněných cílů dosáhneme, podaří se nám zlepšit podmínky po vzdělávání studentů, lékařů i zdravotnických nelékařských pracovníků, a postupně tak obnovíme prestiž obou organizací,“ uzavírá děkan Martínek.