Odvoz upravených kalů z areálu chemičky Ostramo do tlakové plynárny Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku se nyní rozběhne na plné obrátky.

Hrubá likvidace největší ekologické zátěže v České republice by měla skončit na konci roku. Počítá se s odvozem zhruba 1200 tun týdně. „Celkové množství bylo 92 000 tun. Předpokládáme, že v prosinci bude akce ukončena,“ řekl Tomáš Rychtařík – ředitel státního podniku Diamo, který má správu a sanace lagun na starosti.

Jeho slova v týdnu potvrdil i ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec. „Pokud nenastanou nějaké nepředvídané okolnosti je doopravdy reálný konec roku. To by opravdu měla zmizet i ta poslední laguna,“ prohlásil Brabec.

Pro převoz kalů do koncového zařízení ve Vřesové byla záměrně zvolena vlaková přeprava, jež je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější.

Upravené kaly z ostravských lagun jsou odváženy vlakovými kontejnery Innofreight, které jsou vyrobené a určené speciálně pro přepravu nebezpečného odpadu.

Do areálu lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů.

Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO.

Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod v řádech miliard korun. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční. Právě tyto takzvané nadbilanční kaly nyní odstraňuje společnost AVE CZ.