Poprvé po šesti letech negativního vývoje zaznamenala vzrůstající zájem o vysokoškolské studium. Čím vysoké školy studenty lákají? V roce 2013 podalo přihlášku na Ostravskou univerzitu (OU) do všech forem studia celkově 16 116 zájemců.

Letos to bylo „jen“ 11 889 (z toho 7717 zájemců o bakalářské studium), přesto má univerzita důvod k radosti. Podařilo se jí zastavit každoročně upadající zájem studentů. Oproti loňskému roku počet podaných přihlášek stoupl o téměř pět set.

„Je potřeba si uvědomit, že při stále klesajících počtech maturantů v zemi se dá považovat za úspěch i malý úbytek nebo stejný počet přihlášek. Nárůst v době poklesu demografické křivky univerzitě přináší obrovský potenciál kvalitních studentů,“ pochvalují si na univerzitě.

Také na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) byl v poslední době každoroční úbytek zájemců znát. Ve stejném časovém horizontu se VŠB-TUO dostala z 13 764 podaných přihlášek na loňských 8186 (z toho 5312 přihlášek do bakalářského studia). Letošní čísla univerzita ještě nemá, neboť se oproti OU na většinu jejích fakult dá hlásit až do konce dubna.

„Momentálně nejsme schopni říci, kolik přihlášek letos bude, protože některé z fakult vypisují i další kola přijímacího řízení a konečný počet může být až na konci léta,“ říká mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková s tím, že průběžný počet přihlášek univerzita zveřejňovat nechce, protože ne všechny došlé jsou už zpracované a zaevidované.

GYMNÁZIA STÁLE LÁKAJÍ

Pro vysoké školy je nicméně důležité, že v posledních letech se úbytek studentů neprojevil na gymnáziích, hlavní „zásobárně“ univerzit. „Na gymnáziích se počet maturantů už několik let nijak dramaticky nemění. Vždy máme tři třídy s asi 85 až 90 maturanty ročně,“ říká ředitel Matičního gymnázia Ostrava Ladislav Vasevič.

Souhlasí s ním i ředitelka Gymnázia Ostrava-Hrabůvka Šárka Staníčková. „Myslím si, že evidentně klesající demografická křivka gymnázia obecně nikdy výrazně nepostihla, už roky máme počet maturantů hodně podobný, většinou jsou to tři naplněné třídy s asi devadesáti studenty,“ nabízí Staníčková obdobná čísla.

JAK ZAUJMOUT

Čemu tedy OU náhlý obrat v zájmu připisuje a jak vysoké školy obecně s nepříznivým demografickým vývojem bojují? „S novým rektorem přišel na Ostravskou univerzitu nový vítr komunikaci začala prostupovat vstřícnost,“ zmiňuje mluvčí OU Adam Soustružník jeden z důvodů. „Zároveň došlo k zásadnímu otevření univerzity veřejnosti pořádáme setkání s vědci u kávy, jsme součástí diskusní scény Colours of Ostrava, pořádáme happening Jsme Ostravská! na Masarykově náměstí a z ostravské Noci vědců se stala jedna z největších v celé republice,“ vyjmenovává Soustružník s tím, že v rámci jednotlivých fakult je mezi studenty největší zájem o speciální pedagogiku, všeobecné lékařství, sociální práce, experimentální biologii, psychologii či grafiku.

Technicko-ekonomicky zaměřená VŠB-TUO zase přizpůsobuje nabídku oborů požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. „Dnešním trendem je vzrůstající zájem o obory v IT a strojírenství. O naše absolventy je velký zájem i díky úzkému propojení výuky a spolupráce s firmami, které je formují díky projektům, stážím a výzkumům už od prvního ročníku,“ říká mluvčí školy Halíková.