Ředitelé škol a školských zařízení, které jsou příspěvkovými organizacemi kraje, už nebudou moci spoléhat na to, že mají svou práci jistou. Novela školského zákona pro ně zavedla šestileté funkční období.

Moravskoslezský kraj proto vyhlásil 130 konkurzů na vedoucí pozice těchto organizací. Právní výklad novely není podle náměstkyně hejtmana pro oblast školství Věry Palkové jednoznačný. Není podle něj jasné, zda musí být konkurzy vyhlášeny. Kraj si chce být jist, že pozice ředitelů nemůže být zpochybněna, a proto se rozhodl konkurzní řízení vyhlásit.

„Byl novelizován školský zákon, kterým je ukončen výkon práce k 31. červenci všem ředitelům, kteří jsou na pozici déle než šest let. Chceme dát příležitost ředitelům, aby prokázali svou pozici a ukázali, že dokážou školu řídit,“ uvedla Palková, která věří, že většina ředitelů svou pozici před výběrovou komisí obhájí.

Změnu školského zákona podle svých slov uvítala. „Jisté postavení ředitelů obecně přinášelo problémy v těch případech, kdy ředitel neodpovídal potřebám řídit tu školu, už prostě nezvládal nebo byl hodně rutinní, a zároveň to nebylo takové pochybení, které by dávalo zákonný podklad k jeho odvolání,“ vysvětlila Palková.

Přihlášky budou moci zájemci o post ředitele posílat do 20. března. Samotné konkurzy pak proběhnou v rozmezí dubna až června. Zájemci o ředitelskou funkci musí mít pedagogickou praxi a pedagogické vysokoškolské vzdělání. Zároveň musí předložit koncepci rozvoje školy a jejího dalšího působení.

„Na škole, kde je respektovaný ředitel a má přirozenou autoritu, tak tam se moc lidí do výběrového řízení nepřihlásí, ale tam, kde ředitel nepožívá této úcty, tam si myslím, že těch zájemců bude více,“ míní Palková. Protože konkurzů je plánováno více než sto, budou některé z nich probíhat i v sobotu.

Všechna konkurzní řízení najdete zde