Jak uvedl o týden později mluvčí policie Jindřich Machů, strážníci provádějící kontrolu dodržování vládních nařízení v Ostravě-Porubě na ulici Podroužkova poblíž restaurace Frisco postupovali správně.

"Strážníci provedli kontrolu 30leté ženy z Ostravy-Poruby, která neměla na veřejně přístupném místě nasazenu ochrannou roušku a na místě veřejnosti přístupném konzumovala alkoholické nápoje. Při projednávání protiprávního jednání žena odmítla se strážníky jakkoliv spolupracovat. I přes zákonná poučení odmítla strážníkům prokázat svou totožnost a následně pak neuposlechla opakovaně zákonné výzvy k setrvání na místě do doby příjezdu Policie České republiky. Tu strážníci na místo přivolali k provedení ztotožnění osoby," vysvětlil mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů v tiskové zprávě, kterou v celém znění přinášíme níže.

Po strážnicích vydala oficiální prohlášení k události i republiková policie. 

"Událostí se zabývá od minulého týdne odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Samotné použití donucovacích prostředků policisty obvodního oddělení Ostrava-Poruba 2 bylo vyhodnoceno jako oprávněné," uvedla mluvčí krajské policie Soňa Štětinská a dodala: "V obecné rovině lze připojit informaci, že policisté mají obecně zákonnou povinnost konat. Zde je potřeba sdělit, že i osoby podezřelé z protiprávního jednání mají (kromě svých práv) také určité povinnosti, například uposlechnout výzev úřední osoby."

Tereza z ostravského sídliště Poruba je „proslavená“ docela dramatickým zatčením.
Nevěřící Tereza obrátila Ostravu i sociální sítě vzhůru nohama

Veřejností masivně sledovaná a vesměs odsuzovaná událost z minulého týdne je o to zvláštnější, že Tereza pracuje v Městské nemocnici Ostrava. Její vedení se ale od celé situace distancovalo.

K celé kauze se včera exkluzivně pro Deník vyjádřil i primátor Ostravy Tomáš Macura, a to přesto, že nesouhlasí s tím, aby se podobným lidem dával prostor v médiích. S nadhledem popsal okolnosti zákroku strážníků u porubského baru i samotné jednání „popíračky“ protiepidemických opatření ženy z Poruby - VÍCE ZDE

Záběr z videa na sociální síti Facebook.
VIDEO: Drama v Ostravě-Porubě. Lidé diskutují o zákroku proti ženě bez roušky
Tereza z ostravského sídliště Poruba je „proslavená“ docela dramatickým zatčením.
Kauza "popíračky" Terezy: Primátor Ostravy se zastal strážníků, nemocnice mlčí

Kromě záběrů zachycujících policejní zákrok je nyní na sociálních sítí k vidění další video. V něm se Tereza snaží lidem vysvětlit svůj pohled na celý incident a své důvody, které ji k nerespektování mužů zákona vedly - video, které Deník zveřejnil již dříve zde, naleznete také na této stránce, a to pod dnešním vyjádřením policie (*někdy je třeba několik sekund počkat, než se načte - pozn.redakce).

Celé vyjádření Městské policie Ostrava:

Dne 2. března 2021 v odpoledních hodinách prováděli strážníci v Ostravě-Porubě na ulici Podroužkova poblíž restaurace Frisco kontrolu dodržování vládních nařízení.

V rámci této činnosti provedli strážníci kontrolu 30leté ženy z Ostravy-Poruby, která neměla na veřejně přístupném místě nasazenu ochrannou roušku a na místě veřejnosti přístupném konzumovala alkoholické nápoje.

Při projednávání protiprávního jednání žena odmítla se strážníky jakkoliv spolupracovat. I přes zákonná poučení odmítla strážníkům prokázat svou totožnost a následně pak neuposlechla opakovaně zákonné výzvy k setrvání na místě do doby příjezdu Policie České republiky. Tu strážníci na místo přivolali k provedení ztotožnění osoby.

Strážníci po dobu téměř deseti minut před provedením samotného zákroku hlídkou Policie České republiky se ženou asertivně komunikovali. Zároveň ji trpělivě vysvětlovali rozsah porušení vládních nařízení a důvod jejího setrvání na místě do doby příjezdu Policie České republiky.

Je nám líto, že svědkem celé události bylo malé dítě uvedené ženy, jelikož tyto situace jsou vždy velmi emočně vypjaté. S ohledem na tuto skutečnost se strážníci po celou dobu snažili danou situaci neeskalovat, jednat asertivně a předejít tak možné traumatizaci dítěte.

Následný zákrok a zajištění ženy byl pak již proveden přivolanou hlídkou Policie České republiky.

Průběh služebního zákroku, jakož i postup strážníků byl předmětem vnitřní kontroly Městské policie Ostrava.

Prověřením všech dostupných informací bylo konstatováno, že postup strážníků vůči ženě byl proveden zcela v souladu s právními předpisy.

K celé situaci nutno dodat, že každý občan je povinen respektovat zákonná oprávnění strážníka, ať již v podobě prokázání totožnosti strážníkovi či uposlechnutí jeho zákonné výzvy.

Rovněž tak je každý občan povinen strpět nezbytné úkony spojené s projednáváním nebo dokumentací jeho protiprávního jednání, a to i v případě, že si svého protiprávního jednání není občan vědom, případně s ním nesouhlasí.

Průběh a okolnosti zákroku a dalších provedených úkonů, jakož i jeho psychologický aspekt bude dále předmětem školení strážníků v rámci následných výcviků.

Vyjádření ženy z Poruby: