V průběhu víkendu zaznamenali 283 přestupků. „Šedesát pět jich vyřešili v příkazním řízení, čtyřicet devět jich oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. Zbylé přestupky byly vyřešeny domluvou,“ uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů s tím, že jako velice efektivní nástroj se jeví možnost odebrat na místě lahev alkoholu či krabice s alkoholem.

Legislativa, která by umožnila vymýtit pouliční prostituci nebo jí dát přesná pravidla. není k dispozici ani 30 let po Listopadu 1989.
Za kolik?! Sexuchtiví muži pokřikují v Karviné-Loukách někdy i na místní ženy

Zabavený alkohol pak putuje se spisem ke správnímu orgánu, který následně rozhoduje o propadnutí věci. Za porušení vyhlášky mohou strážníci uložit na místě pokutu až do výše deset tisíc korun. V obdobných akcích budou ochránci pořádku pokračovat.