Kostry budou dále zkoumat i antropologové, jejich přesné stáří se ale bude podle odborníkůurčovat velmi obtížně. Hřbitov byl zřízen koncem 16. století a pohřbívalo se na něm až do poloviny 19. století.