Během neustálých tahanic radnice a státu o to, komu koupaliště ve skutečnosti patří, se areál proměnil v ruinu. V místě pobývají bezdomovci, kteří společně se sběrači šrotu místo postupně zcela rozkradli a zdevastovali. V současné době rozhoduje soud o vlastníkovi objetku. Do té doby může s majetkem nakládat jen správce konkurzní podstaty, který však dělá mrtvého brouka.

„Snažili jsme se několikrát projednat technický stav objektu a jeho zabezpečení se správcem, ten však nereagoval. Až 16. března se podařilo se správcem sejít a upozornit ho na to, co má dělat. Jeho povinností je zajistit vykázání osob, které se v areálu koupaliště neoprávněně zdržují, zabezpečit objekt vlastní ostrahou tak, aby nedocházelo k dalšímu ničení, odcizování a ohrožování životů a zdraví osob a zvířat,“ sdělila Jarmila Horáková, vedoucí odboru stavebně správního na ostravském magistrátu.

Správce měl čas uvést vše do pořádku do 28. března. Žádná náprava však nepřišla. „Podali jsme proto příslušnému stavebnímu úřadu podnět k nařízení takových zabezpečovacích prací správci. V případě, že správce objekt nezabezpečí ani po tomto nařízení, hrozí mu uložení správních pořádkových pokut,“ uvedla Horáková. Kvůli díře v zákoně však správce ve skutečnosti nic dělat nemusí.

„Stavební úřad sice může nařídit správci zabezpečovací práce nebo odstranění stavby, nedojde-li však k dobrovolnému splnění tohoto nařízení, není možno jej vykonat,“ tvrdí Horáková. Dle platné judikatury Krajského soudu v Ostravě mají totiž obecně ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání přednost před ustanovením stavebního zákona. „Mariánskohorská radnice hodlá po vyřešení majetkoprávních sporů obnovit fungování koupaliště. „Až bude znám vlastník a půjde s objektem opět nakládat, požádáme město o jeho svěření do našich rukou. Chtěli bychom v budoucnu tradici koupaliště obnovit a vytvořit místo, kam se bude chodit za relaxací po celý rok,“ uvedl Radomír Michniak, starosta Mariánských Hor a Hulvák.