Špína, splašky a mastné fleky, těmito slovy popisuje Ostravici čtyřiapadesátiletý Milan Urbánek. Kolem řeky chodí pravidelně do práce. Okoupat by se do ní ale nešel ani ve čtyřicetistupňových vedrech. „Za lávkou, která vede ke Slezskoostravskému hradu je norná stěna, která zabraňuje průniku špíny. Když jde ale člověk po proudu řeky, zhruba na úrovni Komenského sadů, je to zase hrůza. Lidé se tam přitom běžně koupou, dokonce i děti," řekl Deníku muž.

To, že je koupání v tomto úseku řeky nevhodné, potvrdila také ředitelka krajské hygienické stanice Helena Šebáková. „Výsledky sledování, které provádí správce vodního toku, tedy Povodí Odry, potvrzují zejména v mikrobiologických ukazatelích nevhodnost této vody ke koupání. Může být totiž zdrojem závažných onemocnění," uvedla Šebáková. Doplnila, že hygienická služba stále častěji odpovídá na dotazy ohledně možnosti koupání v řece právě v úseku mezi Slezskoostravským hradem a sídlištěm Kamenec.

Kdo za to může?

Kvalitu vody podle tiskového mluvčího Povodí Odry Čestmíra Vlčka zhoršují hlavně odpadní vody z Biocelu Paskov a splaškové vody přitékající Lučinou z neodkanalizovaných částí Ostravy. „Současnou situaci s nízkými průtoky a vyššími koncentracemi znečištění se snažíme zlepšovat zvýšenými odtoky z přehrad. Takzvaným naředěním znečištění. Například na Šancích je současný odtok zhruba třikrát vyšší než přítok do přehrady. Situace by se do budoucna měla zlepšit i díky investicím města do „Humanizace Ostravice", převedením odpadních vod z Paskova pod soutok s Odrou a také odkanalizováním východní části Ostravy," řekl mluvčí.

Uvedla to také mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. „V rámci projektu Revitalizace řeky Ostravice je plánováno prodloužení odpadovodu podniku Biocel Paskov.

Co se týká kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, které jsou zakončeny volnou výustí do vodního toku Ostravice, případně do řeky Lučiny, uvádíme, že Ostrava má platné povolení k vypouštění odpadních vod z těchto výustí, v rámci kterých jsou stanoveny limity znečištění," řekla Vojkovská.

Kde je voda ke koupání vhodná

Hygiena v těchto dnech provedla odběry vzorků vody z porubského letního koupaliště ve Vsi a z jezera na štěrkovně Hlučín. „Na základě výsledků laboratorních analýz můžeme konstatovat, že má voda v současné době v těchto nádržích vyhovující kvalitu. V případě jezera štěrkovny Hlučín jsme ale zjistili nárůst toxických sinic. Kvůli vysokým teplotám tak nelze vyloučit, že se v průběhu víkendu kvalita vody nezhorší. Další kontrolu kvality vody v této nádrži zajistí provozovatel koupaliště počátkem příštího týdne," dodala na závěr Šebáková.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody najdou zájemci na internetových stránkách www.khsova.cz.