Na pondělním zasedání jej schválili krajští zastupitelé.

„Počítáme s celkovými příjmy 8,561 miliardy korun a výdaji 9,697 miliardy korun. Schodek 1,136 miliardy korun pokryjeme ze zůstatků z minulých let, což je 716 milionů korun, smluvně zabezpečenými úvěry a částečně také ze Zajišťovacího fondu," uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák s tím, že kraj nepočítá s dalším úvěrem. Reprodukci majetku kraje jsou totiž schopni zajistit prostřednictvím dotací na akce spolufinancované z evropských peněz.

„Ukazatel zadluženosti využívaný společností Moody´s Investors Service při ratingovém hodnocení kraje je pro rok 2015 propočítán na 20,8 procenta. Je tak o 1,2 procenta nižší než pro schválený rozpočet na rok 2014. Sestavený rozpočet by tedy neměl ohrozit udržení dlouhodobého mezinárodního ratingu kraje na úrovni A2," pokračoval hejtman Novák a dodal, že vše také nasvědčuje tomu, že celková zadluženost kraje bude mít klesající tendenci. „V roce 2018 by mohla klesnout až ke čtrnácti procentům," dodal Miroslav Novák.

Úpravy rozpočtu

Schválený rozpočet kraje se však bude ještě upravovat. Záleží to na podobě státního rozpočtu. „Krajský rozpočet na rok 2015 je sice schválen ve výši zhruba 9,7 miliardy korun, reálně lze však očekávat, že celkové zdroje, stejně jako výdaje, se budou pohybovat okolo 22 miliard korun," přiblížil hejtman s tím, že se tato situace opakuje každoročně. V době sestavování rozpočtu kraje totiž není ještě rozhodnuto o většině dotací ze státního rozpočtu, a není tudíž možné je do schvalovaného rozpočtu kraje zařadit. Jde zejména o státní dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady. Nově bude do rozpočtu kraje od 1. ledna ze státního rozpočtu poskytována účelová dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Další novou dotaci kraj očekává na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictvích krajů.

Významné výdaje

Ve výdajové části rozpočtu tvoří velkou položku finance na provoz příspěvkových organizací kraje ve výši 1,96 miliardy korun.

Příspěvkovým organizacím, které působí v oblasti sociálních služeb, kraj poskytne návratnou finanční výpomoc 70 milionů korun, aby překonaly mezidobí, než jim budou uděleny státní dotace. Téměř ve všech odvětvích kraj vyhlásí dotační programy. Oproti minulému roku jich bude dvakrát více.

V roce 2015 bude kraj mimo jiné pokračovat v několika velkých investičních akcích stavbě integrovaných výjezdových center na Letišti Leoše Janáčka Ostrava a v Ostravě-Jihu, rekonstrukcích a modernizacích silnic, výstavbě pavilonu chirurgických oborů ve frýdecko- -místecké nemocnici a zateplování škol.

Významnou investiční akcí je budování nové průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji v lokalitě Nad Barborou v Karviné.

„Výdaje jsou odhadovány v celkové výši 1,238 miliardy korun. Zóna by měla být dokončena do konce roku 2016. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 jsme vyčlenili 242 milionů korun na nákup pozemků," upřesnil hejtman Miroslav Novák.