Krajští zastupitelé schválili třetí aktualizaci Legislativního plánu Moravskoslezského kraje. Jedná se o dokument, podle kterého chce do konce roku 2016 prosadit změny některých zákonů.

Koaliční strany ČSSD a KSČM tak chtějí splnit své programové prohlášení, které schválili krajští radní v dubnu 2013.

Legislativní plán navrhuje kromě změn v dopravě a sociální péči i zásahy do problematiky ochrany životního prostředí a školství.

„Krajští zastupitelé podali Poslanecké sněmovně návrh na změnu zákona o silničním provozu. Podstata tohoto návrhu spočívá v možnosti zadržet řidičský průkaz na místě u výraznějšího překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Dnes vám na místě může policista zabavit řidičák, když zaviníte dopravní nehodu, při níž někdo zemře nebo ho vážně zraníte. Také když od ní ujedete nebo řídíte pod vlivem alkoholu či drog. Nově by se k tomu mohla přidat také vysoká rychlost," vysvětlil první náměstek hejtmana Josef Babka s tím, že Poslanecká sněmovna by se krajským návrhem měla v prvním čtení zabývat 31. března.

Návrh ministryni

Dodal, že vedení Moravskoslezského kraje koncem loňského roku zaslalo také ministryni práce a sociálních věcí návrh změn, které by zlepšily situaci lidí se zdravotním postižením.

„Cílem tohoto návrhu bylo zejména umožnit, aby při posuzování podmínek pro nárok těchto osob na sociální dávky bylo možné dostatečně zohlednit jejich individuální situaci," upřesnil první náměstek hejtmana.

Škody by měl hradit stát

Moravskoslezský kraj se snaží také změnit zákon o integrovaném záchranném systému tak, aby škody, ke kterým dojde při záchranných pracích a cvičeních, hradil přímo stát. Nyní se to děje prostřednictvím krajského úřadu.

Očekává se rovněž, že ministerstvo životního prostředí zašle v letošním roce do připomínkového řízení návrh novely zákona o ochraně ovzduší, který by měl snížit negativní dopady na ovzduší vznikající v domácnostech.

„Na tento problém formou zákonodárné iniciativy upozornil Moravskoslezský kraj již v roce 2013 a zpracoval komplexní návrh jeho řešení. Návrh však nebyl v daném volebním období Poslanecké sněmovny projednán a ministerstvo přislíbilo zpracování vlastního návrhu, který by měl danou problematiku řešit," dodal Josef Babka.