„Možnost povolat ambulantní specialisty do přetížených nemocnic vítám. Samotné rozhodnutí ale musí být citlivé a nejlépe na základě rozumné dohody s daným lékařem. Preferuji cestu dohody než přikazování. Nechceme, aby byl tento krok destruktivní a omezoval potřebnou péči o pacienty ambulancí. Dnes odpoledne budeme jednat se zástupci České lékařské komory a sdružení ambulantních specialistů a požádáme je v této věci o spolupráci a vytipování nejvhodnějších zdravotníků. Největší poptávka je po internistech a intenzivistech, ale i ostatních odbornostech,“ uvedl hejtman MSK Ivo Vondrák a dodal, že by takto povolaní lékaři i sestry měli být před nástupem ke covidovým pacientům naočkovaní.

Bude-li to možné, vakcinace bude těmto zdravotnickým pracovníkům umožněna v co nejbližším termínu.

Pavla Svrčinová, ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová.
Budoucí hlavní hygienička z MS kraje Pavla Svrčinová: Jako satisfakci to neberu

Dodal, že ideálním řešením by bylo najít s povolanými lékaři shodu a vstřícný způsob jejich zapojení. „Umím si představit, že by v nemocnicích nemuseli pomáhat každodenně. Pomoc na základě pracovní povinnosti by mohla být jen třeba na část týdne. Teoreticky by tak ambulance těchto lékařů mohly alespoň v omezeném režimu fungovat dál,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a zopakoval, že chce postupovat citlivě:

„Stále věřím, že se ambulantní specialisté k této věci postaví čelem a v nemocnicích vypomohou bez problémů a s ochotou, ostatně tak, jak se zavázali v Hippokratově přísaze.“