Vypsal soutěž na zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci, jak vyplývá z informací na profilu zadavatele. Kraj nestanovil odhadovanou cenu zakázky, při hodnocení bude mít výše nabízené ceny váhu 70 %.

Dráha je dlouhodobě ve špatném stavu. Kraj si nechal zpracovat studii, ve které zvažoval buď kompletní rekonstrukci, nebo výstavbu nové paralelní dráhy vedle stávající. Nakonec se rozhodl pro rekonstrukci, má vyjít o více než 600 milionů levněji: na 2,26 miliardy korun bez DPH. Dráha v Mošnově je 3,5 kilometru dlouhá, na šířku měří 63 metrů. Stávající povrch na dráze je z roku 1984.

Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlebounové má projektová dokumentace i aktualizovat náklady na rekonstrukci. Ta by měla proběhnout v letech 2021–2023. „Rekonstrukce by měla probíhat po částech, aby bylo umožněno zachování provozu,“ dodala.

Kde kraj vezme na rekonstrukci peníze? Podle mluvčí jsou finanční prostředky nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022–2024 s možností zajištění jejich krytí z nových úvěrových nebo jiných zdrojů. „Další finanční zdroje na realizaci stavby chceme získat v rámci nových dotačních titulů,“ dodala.