Městská nemocnice Ostrava, která dlouhodobě na základě smluvního vztahu s krajem provozuje zubní pohotovost, se z neznámých důvodů, oficiálně prezentovaných jako nedostatek lékařů, nepřihlásila do výběrového řízení kraje, které se koná každé dva roky.

Jediným účastníkem a zároveň vítězem se tak stala Ajna Dental Clinic Lubomíra Berana. Radní však vítěze ještě neschválili, a právě o tom, či o vypsání výběrového řízení znovu, budou dnes na svém obvyklém zasedání jednat.

OMEZILI ZUBNÍ PÉČI

V podmínkách výběrového řízení rovněž kraj zásadním způsobem omezil dostupnost zubní péče, a to ze stávajících 108 hodin týdně na 40! Jak Lubomír Beran, tak Libuše Holušová, která je od podzimu vedoucí zubní lékařkou na pohotovosti, se zaručili, že by péči nadále zajišťovali ve stávajícím rozsahu.

Holušové, která už nasmlouvala zubaře až do konce roku, však nezbývá než doufat. Městská nemocnice v čele s ředitelem Petrem Uhligem situaci nepřikládala dostatečný zájem, a pokud radní výběrové řízení definitivně stvrdí, zubní pohotovost se přesune.

PŘIJME OBOJÍ

A kdyby k tomu nedošlo? „Zcela jistě se znova přihlásíme do dalšího výběrového řízení. I nadále máme velký zájem změnit zdejší zubní pohotovost k lepšímu a jsme skálopevně přesvědčeni, že náš inovativní projekt bude představiteli Moravskoslezského kraje vnímán pozitivně,“ uvedl Lubomír Beran, jenž by v případě zrušení výběrového řízení za účelem obnovení šancí pro stávající pohotovost nepodnikl žádné právní kroky.

„Není na místě, abychom napadali dosavadní průběh. Stejně jako kraji či městu i nám se jedná o dobro pacientů, a o tom, doufejme, rozhodne pondělní zasedání či případné nové výběrové řízení,“ uvedl Beran.