„Čtrnáct zastavení dokumentuje Ježíšovu cestu od místa odsouzení přes ulice Jeruzaléma k místu popravy na Golgotě a končí u Ježíšova hrobu,“ řekl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

Večer se pak v katedrále konaly obřady Velkého Pátku, jejichž součástí bylo uctívání svatého kříže a četba pašijí.

„Na závěr bohoslužby věřící přijímají svaté přijímání. V tento den se neslouží mše svatá, tak jako v ostatní dny v roce. Nezvoní zvony a je vyhlášen půst od masa a újmy v jídle,“ vysvětlil Siuda.